Uni­ted niet langs Sto­ke Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT - Ju­an Ma­ta (m) van Man­ches­ter Uni­ted pro­beert de bal te con­tro­le­ren, maar hij wordt ver­de­digd door twee te­gen­stan­ders. (Fo­to’s: Go­al.com)

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft gis­ter­mid­dag twee pun­ten ver­speeld in de Pre­mier Le­a­gue. Het elf­tal van Jo­sé Mour­in­ho bleef te­gen Sto­ke Ci­ty op een ge­lijk­spel ste­ken.

De thuis­ploeg zet­te Sto­ke­doel­man Lee Grant met­een aan het werk, want Zla­tan Ibra­hi­mo­vic kwam in sco­rings­po­si­tie. Grant bracht red­ding en wist ook twee re­bounds te pa­re­ren. Uni­ted over­rom­pel­de Sto­ke in de be­gin­fa­se en ook Ju­an Ma­ta stuit­te met een po­ging op Grant, ter­wijl Pog­ba de bal naast schoot.

Sto­ke Ci­ty kon hier en daar al­leen van­uit een coun­ter­aan­val er­uit ko­men en dat beeld ver­an­der­de na rust am­per. Via Joe Al­len kre­gen de be­zoe­kers wel een uit­ste­ken­de mo­ge­lijk­heid om te sco­ren. Het schot van de Welsh­man was ech­ter de slap­jes om Da­vid De Gea te ver­ras­sen.

Met nog iets meer dan twin­tig mi­nu­ten op de klok werd het dan ein­de­lijk 1-0 voor Man­ches­ter Uni­ted. Way­ne Rooney en Antho­ny Mar­ti­al ston­den am­per twee mi­nu­ten in het veld toen ze aan de ba­sis ston­den van de go­al. De En­gels­man be­dien­de de Frans­man, die de bal fraai in de hoek knal­de.

Drie pun­ten le­ver­de die tref­fer niet op, want Al­len deed na 82 mi­nu­ten wat hij eer­der na­liet. De 26-ja­ri­ge mid­den­vel­der scoor­de na­dat Uni­ted de bal niet uit het straf­schop­ge­bied kreeg. Via Pog­ba (kop­bal op de lat) ver­zuim­de het team van Jo­sé Mour­in­ho om in de slot­mi­nu­ten als­nog drie pun­ten te pak­ken. (Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.