Nic­ke­rie wint nipt van De Rest

Times of Suriname - - SPORT -

WORSTELEN - De Su­ri­naam­se Wor­stel­fe­de­ra­tie (SWF) or­ga­ni­seer­de za­ter­dag het West ver­sus De Rest wor­stel­toer­nooi in het dis­trict Nic­ke­rie. De wor­ste­laars van de Nic­ke­ri­aan­se ver­e­ni­gin­gen Jai Hind en Hind Ke­se­rie na­men het op te­gen de wor­ste­laars van al­le an­de­re ver­e­ni­gin­gen in het land. De Nic­ke­ri­a­nen be­gon­nen de strijd slecht, want na zes wed­strij­den ston­den ze met 5-1 ach­ter. Ze moesten de res­te­ren­de vijf wed­strij­den in winst om­zet­ten, wil­den ze de ont­moe­ting in hun voor­deel be­pa­len. En dat ge­beur­de ook in de bom­vol­le zaal van het VHP-cen­trum in Nic­ke­rie. De iets ou­de­re Nic­ke­ri­aan­se

Win­naar

wor­ste­laars won­nen al­le­maal de laat­ste vijf par­tij­en: 6-5. In 2014 won Nic­ke­rie over­tui­gend, dit jaar kwam De Rest sterk voor de dag, ech­ter nog net niet vol­doen­de.

Op dit toer­nooi zijn veel nieu­we­lin­gen en jon­ge wor­ste­laars aan hun trek­ken ge­ko­men. De re­ve­la­tie van de avond was Na­wien Be­pat van Jai Hind. De 50 kg zwa­re Be­pat toon­de een top­ta­lent te zijn, die ook fy­siek heel sterk is. Hij be­looft een top­per te wor­den. Een van de mooi­ste par­tij­en was de re­match tus­sen Aks­hay Ma­ha­bel van Hind Ke­se­rie en Stephan Br­unings van WV Com­me­wij­ne. In 2015 won Ma­ha­bel met 14-13 van Br­unings. In Nic­ke­rie re­van­cheer­de Sa­hil Sa­tram (Jai Ha­noe­man) Atish Sa­tram (Jai Ha­noe­man) Stephan Br­unings (Com­me­wij­ne) Na­wien Be­pat (Jai Hind)

Adesh Bha­wa­ni (Com­me­wij­ne) Ro­hit Shri (Com­me­wij­ne) Sha­niel Poe­ran (Hind Ke­se­rie) Na­wien Be­pat (Jai Hind)

Re­mie Pa­dar­ath (Jai Hind) Aks­hay Mohan (Jai Hind) Shar­wien Ka­li­dien (Jai Hind)

Ver­lie­zer

Br­unings zich door met 12-11 te win­nen. De uit­da­ging voor de 15-ja­ri­ge Sha­niel Poe­ran van Hind Ke­se­rie was om het goed te doen te­gen de 19-ja­ri­ge Amit Shri van Com­me­wij­ne. Poe­ran deed het uit­ste­kend; hij won met 19-11 van Shri.

De SWF is heel te­vre­den over het ver­loop van dit toer­nooi. “De op­komst was heel goed. Zo zie je dat het pu­bliek in Nic­ke­rie non-stop de at­le­ten aan­vuurt ge­du­ren­de de wed­strij­den. Iets dat je in Paramaribo wei­nig ziet”, geeft SWF-voor­zit­ter Ra­vin Chan­goer aan. “Als je de ech­te sfeer van worstelen wil mee­ma­ken, moet je een toer­nooi in Nic­ke­rie bij­wo­nen”, zegt hij. Jair Ram­ki­soen Jai Hind

Kam­le­sh Ka­li­din Hind-Ke­se­rie Aks­hay Ma­ha­bel Hind Ke­se­rie Soe­radj Kow­lesar (Jai Ha­noe­man) Soe­radj Gad­joe (Jai Hind)

Shai­ef She­ra­li (Jai Hind)

Amit Shri (Com­me­wij­ne)

Ni­tish Ra­moutar (Com­me­wij­ne) Ash­wien Kowl­es­sar (Ta­ta­mi) Soe­radj Kowl­es­sar (Jai Ha­noe­man) Aa­kaash Ram­dien (Com­me­wij­ne)

Na­wien Be­pat (Jai Hind) stal de show. (Fo­to: SWF)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.