The Li­ons boekt ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL ­ The Li­ons heeft een be­lang­rij­ke ze­ge be­haald in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. In de Antho­ny Ne­sty­sport­hal werd zon­dag ge­won­nen van hek­ken­slui­ter Leng­te Boys met: 6­4. The Li­ons heeft door de over­win­ning 31 pun­ten en Leng­te Boys blijft ste­ken op twee pun­ten.

The Li­ons be­gon de wed­strijd goed en kreeg goe­de sco­rings­kan­sen, maar het team kon de kan­sen niet om­zet­ ten in doel­pun­ten. Pas is in de zes­de mi­nuut ge­luk­te het Evani Espe­ran­ce om het doel te vin­den:1­0. Hier­na deed The Li­ons er al­les aan om zijn voor­sprong te ver­gro­ten, maar de kan­sen wer­den niet af­ge­maakt. In de veer­tien­de mi­nuut kreeg The Li­ons adem­ruim­te toen Ol­vi­do Mi­sid­jang zijn kans wel be­nut­te: 2­0. The Li­ons be­gon daar­na iets non­cha­lant te spe­len en Leng­te Boys kwam te­rug. In de ne­gen­tien­de mi­nuut scoor­de zo­wel The Li­ons als Leng­te Boys. Het doel­punt van The Li­ons werd ge­maakt door To­shi­ro Ho­moet, ter­wijl Cla­ren­ce Strui­ken het doel vond voor de hek­ken­slui­ter: 3­1. Leng­te Boys ging door met zijn goed spel en de ach­ter­stand werd nog klei­ner ge­maakt door Lo­ren­so Gr­een: 3­2.

In de twee­de helft kreeg zo­wel de hek­ken­slui­ter als The Li­ons de kan­sen, maar de­ze wer­den niet om­ge­zet in doel­pun­ten. Vijf mi­nu­ten in de twee­de speel­pe­ri­o­de ver­ ruim­de Gil­li­an Maat­rijk de voor­sprong van The Li­ons: 4­2. Leng­te Boys kwam di­rect te­rug door een sco­re van An­ti­o­ne Vliet: 4­3. The Li­ons ant­woord­de di­rect te­rug door een doel­punt van Maat­rijk en liep weer uit: 5­3. Trai­ner Stan­ley Lams­berg van The Li­ons keek trots toen zijn team ver­der uit­liep, door­dat Ho­moet zijn twee­de doel­punt maak­te: 6­3. In de slot­fa­se scoor­de de hek­ken­slui­ter nog een keer en be­paal­de de eind­stand op: 6­4. Vliet nam dit doel­punt voor zijn re­ke­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.