Ro­land Gar­ros sta­di­on krijgt dak

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Ro­land Gar­ros krijgt als laat­ste van de vier Grand Slam-toer­nooi­en een sta­di­on met een dak. De Fran­se Raad van Sta­te heeft gis­te­ren toe­stem­ming ge­ge­ven voor een re­no­va­tie van het com­plex in Pa­rijs. De be­doe­ling is dat het cen­tre court, be­ter be­kend als het Court Phi­lip­pe Chat­rier, in 2020 een dak heeft. Ook moet er een vol­le­dig nieuw sta­di­on ko­men, waar 5000 men­sen kun­nen zit­ten. Een la­ge­re recht­bank had de uit­brei­dings­plan­nen eer­der in de wacht­ka­mer ge­zet. Mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties had­den te­gen die plan­nen ge­pro­tes­teerd, om­dat zij bang zijn dat de komst van het nieu­we sta­di­on ten kos­te van de ve­ge­ta­tie gaat.

Dat on­der­ko­men moet na­me­lijk in een bo­ta­ni­sche tuin ko­men, dat en­ke­le hon­der­den me­ters naast het cen­tre court ligt. In die tuin staan kas­sen uit de ne­gen­tien­de eeuw, waar­in ver­schil­len­de tro­pi­sche bloe­men groei­en. Met na­me dit jaar had Ro­land Gar­ros veel­vul­dig te ma­ken met par­tij­en die ge­staakt moesten wor­den van­we­ge de re­gen. Het pro­gram­ma werd zelfs en­ke­le ke­ren vol­le­dig ge­schrapt.

De Rod La­ver Are­na in Au­stra­lië, waar de fi­na­les van de Au­stra­li­an Open wor­den ge­hou­den, heeft al meer dan 25 jaar een dak. Wim­b­le­don volg­de in 2009. Het Arthur As­he Sta­di­um in New York, waar par­tij­en van de US Open wor­den ge­speeld, kreeg dit jaar een dak.

(Nus­port)

Ur­vin Re­mak van Styx-KG pro­beert langs zijn te­gen­stan­der te gaan. (Fo­to: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.