AAmIr KHAn Is EEn Gro­tE AC­tEur

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ami­tabh Bachchan en Aamir Khan ko­men voor de eer­ste keer bij­een in het Yash Raj Films pro­ject Thugs of Hin­do­s­tan. Ami­tabh zegt dat zijn cos­ter Aamir een ‘gro­te’ ac­teur ge­noemd moet wor­den en niet hij. “Aamir kan aan­ge­duid wor­den als een ‘gro­te’ ster en niet ik. Ik ge­niet van zijn pres­ta­ties en zijn films. Hij is een vol­leer­de ac­teur en een gro­te ster”, ver­tel­de de Pi­ku­ac­teur aan PTI, toen hem ge­vraagd werd over de film. De film wordt ge­re­gis­seerd door Vij­ay Kris­h­na Acha­rya van Dhoom 3. Naast de­ze film gaat de 73-ja­ri­ge me­ga­ster ook wer­ken aan het der­de deel van Sar­kar van re­gis­seur Ram Gopal Var­ma. Sar­kar 3 be­gint waar de laat­ste film ein­dig­de. Het per­so­na­ge van Sub­hash Nag­re (ge­speeld door Ami­tabh) blijft on­ge­wij­zigd. Film­ma­ker Anurag Kas­hyap heeft on­der­tus­sen aan­ge­kon­digd, dat zijn team (ver­wij­zend naar zijn pro­duc­tie­huis Phantom Films) van plan is om met de Pink-ster te wer­ken. Ech­ter zegt Ami­tabh, dat hij geen idee heeft over een der­ge­lij­ke ont­wik­ke­ling. “Anurag Kas­hyap..? Nee, ik heb nog niet ge­hoord van een der­ge­lijk pro­ject. We spra­ken veel toen ik met hem in Yudh werk­te en zijn kor­te film, maar niets is be­ves­tigd”, voeg­de hij er­aan toe. La­ter wordt Aamir in de lang­ver­wach­te film Dangal ge­zien en hij heeft naar ver­luidt ook in­ge­stemd met een an­de­re film, waar­in Sha­ba­na Az­mi een rol heeft. Ami­tabh heeft het wit­te doek ook met de an­de­re twee Khans ge­deeld, Shah Rukh Khan in Kab­hi Khus­hi Kab­hi Ghum en Sal­man Khan in Bagh­ban. (in­di­an­ex­press.com/ fo­to: 2.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.