In­heem­se bij­en op Ha­waï met uit­ster­ven be­dreigd

Times of Suriname - - BUITENLAND -

HAWAII - Ze­ven in­heem­se bij­en­soor­ten op Ha­waï zijn door de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring op een lijst van be­dreig­de dier­soor­ten ge­plaatst.

Het gaat om en­ke­le bij­en­soor­ten van het ge­slacht Hy­la­e­us lon­gi­ceps, die al­leen op Ha­waï voor­ko­men. Het is voor het eerst dat bij­en in de Ver­e­nig­de Sta­ten tot een be­scherm­de dier­soort zijn ver­klaard. De nes­ten van de Ha­wa­ï­aan­se bij­en wor­den on­der meer be­dreigd door die­ren die van na­tu­re niet op het ei­land voor­kwa­men, zo­als var­kens en ro­de vuur­mie­ren. Ook heb­ben de die­ren te lij­den on­der bos­bran­den en de ver­ste­de­lij­king van het ei­land. Bij­en van het ge­slacht Hy­la­e­us lon­gi­ceps ko­men op meer plaat­sen in de we­reld voor, maar de soor­ten die wor­den be­dreigd op Ha­waï zijn uniek.

De in­sec­ten zijn vol­gens on­der­zoe­ker Sa­ri­na Jep­son van na­tuur­or­ga­ni­sa­tie The Xer­xes So­ci­e­ty cru­ci­aal voor de be­stui­ving van lo­ka­le plan­ten. In the­o­rie is het mo­ge­lijk dat an­de­re soor­ten de be­stui­vings­werk­zaam­he­den van de in­heem­se bij­en zul­len over­ne­men als ze ver­dwij­nen. Maar de kans is groot dat be­paal­de plan­ten op Ha­waï zul­len uit­ster­ven als ze niet meer wor­den be­zocht door de be­dreig­de soor­ten.

De we­ten­schap­pers van Xer­xes So­ci­e­ty lob­by­en dan ook al ja­ren bij de Ame­ri­kaan­se over­heid om de bij­en op de lijst van be­scherm­de dier­soor­ten te krij­gen. “Het is goed om te zien dat het nu ein­de­lijk is ge­lukt”, ver­klaart Jep­son op BBC News. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.