Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1992

2003

Po­li­tiek

1966

1997

We­ten­schap en tech­no­lo­gie 1955

2004

- Een El Al-Boei­ng 747-vracht­vlieg­tuig stort neer op een flat­ge­bouw in de Am­ster­dam­se Bijl­mer­meer

- Aan­slag in het Maxim-res­tau­rant in Hai­fa, Is­ra­ël.

- Ba­su­to­land wordt on­af­han­ke­lijk van Groot-Brit­tan­nië on­der de naam Ko­nink­rijk Le­sotho.

- Hu­we­lijk van prin­ses Cris­ti­na van Span­je en Iña­ki Ur­danga­rin.

- De Cit­ro­ën DS19 wordt ge­pre­sen­teerd.

- De Spa­ceShipO­ne vliegt zijn top­snel­heid met mach 3,09 on­der pi­loot Bri­an Bin­nie Susan Sa­ran­don (ge­bo­ren als Susan Abi­gail To­ma­lin, Jack­son Heights (Qu­eens, New York), 4 ok­to­ber 1946) is een Ame­ri­kaan­se film­ac­tri­ce. Voor haar rol in Dead Man Wal­king won ze in 1996 een Aca­de­my Award, na­dat ze daar vier keer eer­der voor ge­no­mi­neerd was. Daar­naast kreeg ze nog meer dan 35 ac­teer­prij­zen toe­ge­kend, waar­on­der een BAFTA Award (voor The Client). Sa­ran­don kreeg in 2002 een ster op de Hol­ly­wood Walk of Fa­me. Ze kreeg in 1985 een doch­ter, Eva Amur­ri, met Fran­co Amur­ri. Van 1986 tot 2009 vorm­de Sa­ran­don een paar met Tim Rob­bins, met wie ze in 1989 zoon Jack Hen­ry Rob­bins en in 1992 zoon Mi­les Rob­bins kreeg. Sa­men met Rob­bins zet­te Sa­ran­don zich vaak in voor po­li­tie­ke doel­stel­lin­gen. Op 24 de­cem­ber 2009 maak­te een woord­voer­der be­kend dat zij en Tim Rob­bins geen kop­pel meer vor­men. (Fo­to: zim­bio.com)

Der­rick Mar­tell Ro­se (Chi­ca­go, Ver­e­nig­de Sta­ten, 4 ok­to­ber 1988) is een pro­fes­si­o­ne­le bas­ket­bal­spe­ler die speelt voor de New York Knicks in de NBA. Ro­se is een point-gu­ard. Hij is 1,91 me­ter lang en 86 kg zwaar. In 2010 wordt Ro­se voor het eerst ge­ko­zen als All-Star voor de 2010 NBA All-Star­wed­strijd en in 2011 wordt hij als star­ting gu­ard ge­ko­zen. Hij is dan de eer­ste All-Star-star­ter van Chi­ca­go Bulls sinds Mi­chael Jor­dan. Hij scoor­de het meest pun­ten van zijn car­ri­è­re te­gen San An­to­nio Spurs met 42 pun­ten. Mei 2011 werd Ro­se ver­ko­zen tot MVP van dat sei­zoen. Hij is de jong­ste MVP in de ge­schie­de­nis van de NBA. Hij heeft een zoon ge­naamd Der­rick Jr met Mie­ka Ree­se. (Fo­to: usa­to­day.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.