Drie ben­des roof­over­val­len in beeld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft drie ben­des die roof­over­val­len heb­ben ge­pleegd in de dis­tric­ten Paramaribo, Wa­ni­ca, Sa­ram­ac­ca en in het oos­ten van het land, in beeld ge­bracht. Com­mis­sa­ris van po­li­tie Gu­no Roo­sen­hoff, hoofd van de af­de­ling Be­strij­ding Zwa­re Cri­mi­na­li­teit, zegt aan de krant dat het in beeld bren­gen, is ge­schied aan de hand van de mo­dus ope­ran­di die de man­nen heb­ben ge­han­teerd bij het ple­gen van de di­ver­se over­val­len. Vol­gens hem is er nog geen vast be­wijs in han­den, maar het mo­ment dat de po­li­tie meer be­wijs over hen heeft, dan ko­men de na­men van de­ze ben­de­le­den op de op­spo­rings­lijst. Com­mis­sa­ris Roo­sen­hoff zegt dat het om ben­des gaat die ern­sti­ge roof­over­val­len zou­den heb­ben ge­pleegd. Voor zo­ver de in­for­ma­tie, die bij hem be­kend is, gaat het om Su­ri­na­mers die be­trok­ken waren bij de over­val­len, maar het kan vol­gens hem ook dat men­sen met een an­de­re na­ti­o­na­li­teit er­bij zijn. Niet lang ge­le­den heeft de po­li­tie drie man­nen dood­ge­scho­ten kort na een roof­over­val op een win­ke­lier aan de Ana­moestraat. De vier­de da­der was zwaar­ge­wond, maar hij is in­tus­sen in het ziekenhuis over­le­den. Het ver­moe­den be­staat dat de­ze vier man­nen ook een ben­de vorm­den die di­ver­se be­ro­vin­gen heeft ge­pleegd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.