Echt­paar Le­lie-Pe­rei­ra 50 jaar ge­trouwd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het echt­paar Le­lie-Pe­rei­ra heeft woens­dag in aan­we­zig­heid van fa­mi­lie en ken­nis­sen zijn gou­den hu­we­lijk her­dacht. Uit han­den van dis­tricts­se­cre­ta­ris Chris­ti­ne Ner­kust die dis­tricts­com­mis­sa­ris Jer­ry Mi­ran­da ver­te­gen­woor­dig­de, nam het kop­pel de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe in ont­vangst. Het echt­paar trad op 5 ok­to­ber 1966 in het hu­we­lijk. Er­wien Fer­di­nand Le­lie (81) ge­bo­ren in Paramaribo, is 35 jaar werk­zaam ge­weest bij de NV Bil­li­ton. Zijn hob­by’s zijn voet­bal en naar boks­wed­strij­den kij­ken. Im­me­ke Loui­se Le­lie-Pe­rei­ra (66) ge­bo­ren in Paramaribo, was werk­zaam bij Fer­nan­des als ver­koop­ster en ze nam daar­na de eer­vol­le taak van huis­vrouw op zich. Het kop­pel is ge­ze­gend met vier kin­de­ren en veer­tien klein­kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.