Leer­lin­gen krij­gen school­pak­ket­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - Ze­ven­tig pro­cent van de leer­lin­gen van de ba­sis­scho­len in het be­stuurs­res­sort Ka­balebo heb­ben een school­pak­ket ont­van­gen. Ka­pi­tein Car­lo Le­wis van het dorp Was­ha­bo geeft aan dat zij dit school­jaar meer pak­ket­ten heb­ben ge­had dan ge­woon­lijk. Apoe­ra heeft 160 pak­ket­ten ont­van­gen Was­ha­bo 140 en Sec­ti­on 46. De­ze konden ver­deeld wor­den on­der 70 pro­cent van de leer­lin­gen. Het be­treft een school­tas met school­spul­len en -uni­form. Het mi­nis­te­rie van Sport- en Jeugd­za­ken heeft er­voor ge­zorgd dat de­ze school­pak­ket­ten ver­deeld konden wor­den. Le­wis merkt op dat het een wel­ko­me ges­te is voor de leer­lin­gen. Er is een se­lec­tie ge­maakt on­der de leer­lin­gen die het pak­ket het hardst no­dig heb­ben. Er waren niet vol­doen­de school­pak­ket­ten om al­le leer­lin­gen te kun­nen voor­zien. De ou­ders zijn heel blij dat hun kin­de­ren een school­pak­ket heb­ben ont­van­gen. Le­wis vindt dat de school­pak­ket­ten wel laat zijn ver­deeld, maar hij zegt dat al­les wel­kom is.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.