Blind waar­schuwt voor Wit-Rusland

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het Nederlands elf­tal speelt van­daag te­gen Wit-Rusland. Op pa­pier is het een haal­ba­re kaart voor Oran­je, maar de Wit-Rus­sen speel­den in de ope­nings­ron­de ge­lijk te­gen EK-fi­na­list Frankrijk. Bondscoach Dan­ny Blind wil het dan ook niet heb­ben over een mak­ke­lij­ke wed­strijd.

“We heb­ben ons on­danks het goe­de spel te­kort ge­daan in Zwe­den: we zul­len de wed­strijd te­gen Wit-Rusland daar­om móe­ten win­nen. Ik heb de over­tui­ging dat we dat gaan doen”, zo laat de coach we­ten op de pers­con­fe­ren­tie. “Ze zijn goed ge­or­ga­ni­seerd, het is een stug­ge ploeg. Ze spe­len 4-4-1-1, trek­ken zich ver te­rug en la­ten niet veel ruim­tes val­len tus­sen de li­nies. Het is las­tig om er­door­heen te ko­men.”

“De spe­lers van Wit-Rusland spe­len al­le­maal op een re­de­lijk ni­veau. Een aan­tal is ac­tief in de Rus­si­sche com­pe­ti­tie, ve­len spe­len ook in ei­gen land. Het Wit-Rus­si­sche BATE Bo­risov komt vaak uit in de Cham­pi­ons Le­a­gue, ook wel­eens met suc­ces. Ik vind ze niet min­der dan Zwe­den.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.