Kis­h­na moet wen­nen aan In­zag­hi

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ri­car­do Kis­h­na kwam vo­rig sei­zoen nog re­gel­ma­tig aan spe­len toe bij SS La­zio, maar dit sei­zoen is dat an­ders. Na­dat de links­bui­ten her­stel­de van een dij­been­bles­su­re, is het wach­ten op speel­mi­nu­ten. De 21-ja­ri­ge exAja­cied hoopt bij Jong Oran­je weer een goed ge­voel op te doen, om ver­vol­gens bij zijn club in Ro­me ook weer speel­mi­nu­ten te ma­ken.

“Het is even wen­nen on­der de nieu­we trai­ner, Si­mo­ne In­zag­hi. Hij speelt een an­der systeem. Ik moet mijn weg daar­in nog vin­den”, zegt Kis­h­na in ge­sprek met de NOS. “Ik heb vo­rig sei­zoen on­der de oude trai­ner wel veel ge­speeld, maar toen kwam die bles­su­re. Daar heb ik best lang mee ge­suk­keld. Maar nu ben ik he­le­maal fit.”

Bij Jong Oran­je hoopt Kis­h­na op een ba­sis­plaats. Gis­ter­avond stond de cru­ci­a­le EK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Jong Tur­kije op het pro­gram­ma. “Dat moe­ten ge­woon drie pun­ten zijn. En die kans is gro­ter dan dat we pun­ten gaan ver­spe­len. Wij zijn Ne­der­land”, stelt Kis­h­na, die Fred Grim ver­van­gen zag wor­den door Art Lan­ge­ler.“Je kunt hem ver­ge­lij­ken met Grim. In­ter­ac­tie zoe­ken met de spe­lers, veel pra­ten en aan­val­lend voet­bal wil­len spe­len. Hij geeft je het ge­voel dat ie­der­een in de groep be­lang­rijk is. Daar hou ik van.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.