Ak­koord Au­bameyang en Borus­sia Dort­mund

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pier­re-Eme­rick Au­bameyang wordt al ge­rui­me tijd in ver­band ge­bracht met een ver­trek bij Borus­sia Dort­mund en vol­gens BILD is het zo goed als rond. Het dag­blad meldt dat Au­bameyang een mon­de­lin­ge over­een­komst heeft om Borus­sia Dort­mund in de zo­mer te mo­gen ver­la­ten. De ver­wach­ting is dat Au­bameyang rich­ting Re­al Ma­drid trekt.

Pa­ris Saint-Ger­main en Man­ches­ter Ci­ty heb­ben ook in­te­res­se en Borus­sia Dort­mund weet vol­doen­de: Au­bameyang zit op zijn hoog­te­punt qua trans­fer­waar­de. De club is dus ak­koord gegaan met de ver­tre­kwens van de aan­val­ler, zo com­mu­ni­ceert het groot­ste dag­blad van Duits­land.

Het he­ren­ak­koord tus­sen Au­bameyang en Borus­sia Dort­mund zorgt er­voor dat een droom in ver­vul­ling gaat voor de aan­val­ler. Hij had zijn Spaan­se opa vlak voor diens dood be­loofd ooit nog uit te ko­men voor de Ko­nink­lij­ke, de fa­vo­rie­te club van zijn opa. (VZ)

Vol­gens BILD heeft Pier­re-Eme­rick Au­bameyang een mon­de­lin­ge over­een­komst om Borus­sia Dort­mund in de zo­mer te mo­gen ver­la­ten. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.