Lie te­vre­den met be­haal­de pres­ta­ties

Times of Suriname - - SPORT -

TAEKWONDO – Art­hy Lie’s Tae­kwon­do­school is met vier goud en vier zil­ver te­rug­ge­keerd uit Aru­ba. De Su­ri­naam­se tae­kwon­do­ka’s heb­ben deel­ge­no­men aan het jaar­lijks te­rug­ke­rend eve­ne­ment ‘Best of the Best Taekwondo Cup 2016’ dat voor de ne­gen­de keer is ge­or­ga­ni­seerd door Al­ber­to Kla­ber van Bra­zi­lië Taekwondo Stich­ting. Art­hy Lie zegt dat hij wel te­vre­den is met de be­haal­de re­sul­ta­ten. Hij had ech­ter wel meer ver­wacht, maar door om­stan­dig­he­den is dit uit­ge­ble­ven. Zo geeft Lie aan dat ze­nuw­ach­tig­heid par­ten heeft ge­speeld. Als Lie moet kij­ken naar de drie an­de­re deel­ne­men­de lan­den, is hij ech­ter wel te­vre­den. Aan dit toer­nooi heb­ben tae­kwon­do­ka’s be­hal­ve uit Su­ri­na­me en het gast­land, ook uit Cu­ra­çao en Ve­ne­zu­e­la deel­ge­no­men. Gou­den me­dail­les wer­den ge­haald door: Ger­mar Alt­mann (Best Ma­le Ju­ni­or Figh­ter), Sha­ki­ra Pa­wi­ro­di­med­jo (Best Fe­ma­le Ju­ni­or Figh­ter), Le­on Tha­koer (Best Ma­le Ca­det Figh­ter) en Mi­chael Lei. Ka­tun­gi Pi­nas, Lu­cie­no Pi­nas, Elio Vroom en Xa­vio Mart­opa­wi­ro haal­den al­le­maal een zil­ve­ren me­dail­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.