La­te pe­nal­ty redt Italië van on­der­gang

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Span­je en Italië heb­ben el­kaar gis­ter­avond in even­wicht ge­hou­den. In Tu­rijn ein­dig­de het tref­fen in 1-1.

Span­je en Italië wis­ten van te­vo­ren dat er di­rect be­lang­rij­ke pun­ten vie­len te ver­de­len. In Groep G ste­ken bei­de lan­den er met kop en schou­ders bo­ven­uit, en dus lijkt het uit­ge­slo­ten dat één van bei­de teams veel pun­ten­ver­lies zal gaan lij­den. In dat ka­der zijn de on­der­lin­ge du­els mis­schien wel van le­vens­lang. In te­gen­stel­ling tot de EK-kwa­li­fi­ca­tie, is een der­de of twee­de plaats geen ga­ran­tie voor kwa­li­fi­ca­tie. Uit­ein­de­lijk werd het een wed­strijd vol span­ning, waar­in voor­al Span­je in aan­val­lend op­zicht aan­we­zig was.

In de eer­ste helft lag het tem­po van­af het eer­ste fluit­sig­naal erg hoog. Span­je druk­te het thuis­team ook al snel naar ach­te­ren. In de eer­ste twin­tig mi­nu­ten slaag­den de Span­jaar­den er ook re­gel­ma­tig in een gaat­je te vin­den in de ogen­schijn­lijk pot­dich­te Ita­li­aan­se de­fen­sie. On­der an­de­re Gerard Pi­qué en An­drés Inie­sta waren dicht­bij de ope­nings­tref­fer, maar Gi­an­lui­gi Buf­fon hield zijn ploeg op de been.

Hier­na ging de Spaan­se storm wat lig­gen. Italië werd in de­fen­sief op­zicht ster­ker, maar kwam er ook in het res­tant van de eer­ste helft aan­val­lend ge­zien to­taal niet uit. De eer­ste 45 mi­nu­ten kre­gen ver­der een zwart rand­je door het uit­val­len van Jor­di Al­ba en Ric­ca­r­do Mont­o­li­vo. Voor­al laatst­ge­noem­de maak­te een aan­ge­sla­gen in­druk na een kei­hard du­el met Ser­gio Ra­mos.

In het twee­de be­drijf was het spel­beeld on­ver­an­derd. Span­je zet­te druk, ter­wijl Italië naar ach­te­ren leun­de. In de 54e mi­nuut kwam Span­je uit­ein­de­lijk op een ver­dien­de voorsprong. Van­uit de de­fen­sie werd Vi­to­lo weg­ge­stuurd. De pass van Ser­gio Busquets was ei­gen­lijk te hard, maar door­dat Gi­an­lui­gi Buf­fon compleet over de bal heen schoot, kon Vi­to­lo als­nog zijn ploeg op voorsprong zet­ten: 1-0.

Hier­na mis­te Vi­to­lo nog een me­ga kans toen hij op­nieuw oog in oog met Buf­fon kwam, maar de bal naast de goal werk­te. De wed­strijd leek ver­vol­gens ge­won­nen te gaan wor­den door Span­je, maar toen Ra­mos Èder in het straf­schop­ge­bied om­leg­de, kon het thuis­team op ge­lij­ke hoog­te ko­men. Da­nie­le De Ros­si be­nut­te de pe­nal­ty en ver­ze­ker­de zijn team van een punt.

(Goal)

Diego Costa van Span­je pro­beert hier te sco­ren, maar doel­man Gi­an­lui­gi Buf­fon van Italië houdt zijn in­zet te­gen. (Fo­to: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.