Gu­y­a­na ge­ar­ri­veerd in Su­ri­na­me

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – The Gu­y­a­na Gol­den Ja­gu­ars zijn gis­te­ren ge­ar­ri­veerd in Su­ri­na­me, om deel te ne­men aan de der­de ron­de van de CFU’s Sco­tia Bank Men’s Se­ni­or Ca­rib­bean Cup 2016. Het wes­te­lij­ke buur­land is met een de­le­ga­tie van twin­tig spe­lers af­ge­reisd naar Su­ri­na­me. Op za­ter­dag zal Gu­y­a­na spe­len te­gen Su­ri­na­me in het And­re Kamp­er­veen­sta­di­on. Trai­ner Ja­mal Sha­bazz van Gu­y­a­na heeft aan Chro­ni­cle Sport ge­zegd dat hij blij is met de mo­ti­va­tie bin­nen het team en dat hij ho­ge ver­wach­tin­gen heeft. Ver­der ver­wacht de trai­ner een po­si­tief re­sul­taat. Hij geeft ook aan dat het team uit er­va­ren en jong ge­ta­len­teer­de spe­lers be­staat, waar­van som­mi­gen voor de eer­ste keer de kleu­ren van Gu­y­a­na zul­len ver­de­di­gen.

De spe­lers die de trip naar Su­ri­na­me heb­ben ge­maakt zijn:

Doel­man­nen: Kai Ly­le en And­rew Nes­tor. Ver­de­di­gers: Ja­ke New­ton, Sa­mu­el Cox, Quin­cy Adams, Wal­ter Moo­re, Adri­an But­ters, Co­lin Nel­son en Ana­ni Mo­ham­med. Mid­den­vel­ders: Dwight Pe­ters, Cash Lon­don, Bran­don Be­res­ford, Tray­on Bobb, Chris­top­her Nur­se (Cap­tain), War­ren Cre­a­vel­le en Da­niel Wil­son. Aan­val­lers: Antho­ny Abrams, Vur­lon Mills, Per­nel Schultz en Mar­cel Bar­ring­ton.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.