Ja­mai­ca­nen lei­den Su­ri­na­me - Gu­y­a­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De scheids­rech­ters Dwigth Roy­al, Karl Ty­rell, Lloyd Ed­wards en Gar­net Pa­ge al­len van Ja­mai­ca zul­len za­ter­dag de der­de ron­de van de Ca­rib­bean Cup wed­strijd in groep 1 tus­sen Su­ri­na­me en Gu­y­a­na in het And­re Kamp­er­veen­sta­di­on in han­den heb­ben. Ja­mai­ca maakt ook deel uit van de­ze groep.

De 41-ja­ri­ge Roy­al die van­af 2012 op in­ter­na­ti­o­naal ni­veau fluit, heeft nooit eer­der een wed­strijd van Su­ri­na­me on­der zijn lei­ding ge­had. Ty­rell is vo­rig jaar aan­ge­we­zen om in­ter­na­ti­o­na­le wed­strij­den te lei­den. Ook hij heeft nooit een wed­strijd van Su­ri­na­me on­der zijn lei­ding ge­had. Ed­wards en Pa­ge zijn de as­sis­tent-scheids­rech­ters van de­ze in­ter­na­ti­o­na­le wed­strijd. Pa­ge die in 2006 is toe­tre­den tot de in­ter­na­ti­o­na­le scheids­rech­ters­we­reld heeft net als Roy­al en Ty­rell geen wed­strij­den van Su­ri­na­me af­ge­werkt. Ed­wards is in 2012 toe­ge­tre­den. Over Ed­wards is er nog geen in­for­ma­tie be­schik­baar: wel­ke in­ter­na­ti­o­na­le wed­strij­den hij heeft ge­flo­ten. Vic­tor Moo­re is de as­ses­sor en Mark Cam­bell de match­com­mis­si­o­ner van de wed­strijd tus­sen Su­ri­na­me en Gu­y­a­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.