Duit­se fa­brieks­or­ders flink in de lift

Times of Suriname - - ECONOMIE -

WIESBADEN - De fa­brieks­or­ders in Duits­land zijn in au­gus­tus met 1 pro­cent toe­ge­no­men ten op­zich­te van de voor­gaan­de maand. Dat meld­de het Duit­se fe­de­ra­le sta­tis­tiek­bu­reau gis­te­ren. Eco­no­men re­ken­den ge­mid­deld op een plus van 0,3 pro­cent. In ju­li gin­gen de fa­brieks­or­ders met een bij­ge­stel­de 0,3 pro­cent om­hoog. Eer­der werd hier een stij­ging met 0,2 pro­cent ge­meld. Op jaar­ba­sis was en spra­ke van een or­der­groei met 2,1 pro­cent. Hier werd in door­snee een toe­na­me met 1,6 pro­cent voor­speld. ING-eco­noom Car­sten Br­zes­ki gaf in een re­ac­tie aan dat het gaat om de sterk­ste stij­ging sinds maart, ge­dre­ven door een ster­ke vraag uit het bin­nen­land en uit an­de­re eu­ro­lan­den. Vol­gens hem biedt het cijfer wat op­luch­ting voor de Duit­se in­du­strie, na de zwak­ke or­der­ont­vangst van eer­der dit jaar. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.