Po­len wijst stren­ge­re abor­tus­wet af na pro­test

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PO­LEN - Na pro­tes­ten van tien­dui­zen­den Pool­se vrou­wen heeft de Pool­se re­ge­ring bak­zeil ge­haald en een om­stre­den wets­ont­werp dat abor­tus rond­uit zou ver­bie­den, la­ten stran­den. Het voor­stel is gis­te­ren in de twee­de le­zing door het par­le­ment met 352 te­gen 58 stem­men en 18 ont­hou­din­gen af­ge­we­zen. De con­ser­va­tie­ve Par­tij voor Ge­rech­tig­heid en Recht (PiS), die met een ab­so­lu­te meer­der­heid re­geert, had het wets­voor­stel eer­der ge­steund. Het voor­zag in een to­taal ver­bod op abor­tus en ge­van­ge­nis­straf­fen voor vrou­wen en art­sen die ze on­der­gaan of uit­voe­ren. Tien­dui­zen­den vrou­wen en man­nen pro­tes­teer­den maan­dag te­gen het wets­voor­stel. De be­staan­de Pool­se abor­tus­wet­ge­ving be­hoort al tot de streng­ste in Eu­ro­pa.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.