For­ca 16 gaat voor be­houd twee­de plek

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - For­ca 16 is al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de van de twee­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond, maar het team zal pro­be­ren om de res­te­ren­de twee wed­strij­den van de al­ge­me­ne ron­de te win­nen, zo­dat het team op de twee­de plaats ein­digt. For­ca 16 heeft mo­men­teel 36 pun­ten uit ne­gen­tien wed­strij­den. Kis­met heeft 35 pun­ten en FCB, dat tot nu toe 33 pun­ten wist te ver­ga­ren, zijn ook al ze­ker van een plaats in de fi­na­le­ron­de, maar strij­den nog om de twee­de plek. All Stars zal de­ze ron­de als kop­lo­per af­slui­ten met 49 pun­ten. In de fi­na­le­ron­de neemt de num­mer 1 het op te­gen de num­mer twee en de num­mer drie komt uit te­gen de num­mer vier. De ver­lie­zer van de wed­strijd tus­sen num­mer één en twee zal nog een kans krij­gen om zich te plaat­sen voor de fi­na­le, want het zal uit­ko­men in de her­kan­singserie te­gen de win­naar van de wed­strijd tus­sen de num­mer drie en vier. De win­naar van de wed­strijd tus­sen num­mer één en twee gaat recht­streeks naar de fi­na­le en de ver­lie­zer is uit­ge­scha­keld. Van­daag neemt For­ca 16 het op te­gen Pen­ta­gon 2, dat tot nu toe te­leur­stel­lend heeft ge­pres­teerd en op de voor­laat­ste plaats staat met acht­tien pun­ten. In de eer­ste ron­de won For­ca 16 van Pen­ta­gon 2 met 5-2 en in de twee­de ron­de wist Pen­ta­gon 2 te ze­ge­vie­ren met 5-3, dus For­ca 16 kan het zich niet per­mit­te­ren om de te­gen­stan­der te on­der­schat­ten. Van­daag neemt ook Ont­span het op te­gen Na­ci­o­nal, Blend treft Kis­met en All Stars is de te­gen­stan­der van FCB.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.