Man voor­komt ru­zie met schot­ten tus­sen drie­ling

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ie­der­een met kin­de­ren weet: als je ze sa­men op de ach­ter­bank zet, komt er ge­heid ru­zie. De Ame­ri­kaan­se Jack Whi­te be­dacht daar ech­ter een slim­me op­los­sing voor: schot­ten van schuim. Hij maak­te er een foto van en plaatste die op Fa­ce­book, waar die nu vi­ral gaat, schrijft To­day. com. Whi­te’s vrouw, Jen, be­viel twee jaar ge­le­den van een drie­ling: Xa­vier, Stel­la en Ju­de. Toen hij met ze op pad ging, kre­gen ze ech­ter ru­zie op de ach­ter­bank. En dat bracht Whi­te, die een cre­a­tie­ve ach­ter­grond heeft, op het idee. “Ik deed het om­dat ze snacks van el­kaar ste­len. Voor een twee­ja­ri­ge is dat het ein­de van de we­reld”, ver­telt de va­der. “Ze zijn ge­maakt van schuim en net sterk ge­noeg om de kin­de­ren uit el­kaar te hou­den.” Vol­gens Whi­te hoeft hij zich er geen zor­gen over te ma­ken dat de kin­de­ren de schot­ten we­ten te bre­ken. “Ze zijn nog niet sterk ge­noeg om ze ka­pot te ma­ken als ze op de bank zit­ten.” De kin­de­ren ge­dra­gen zich goed en ik neem ze over­al mee naar toe, dus het was een na­tuur­lij­ke op­los­sing om de vrede te be­wa­ren.” Toch had Whi­te niet ge­dacht dat zijn idee zo’n hit zou wor­den op het in­ter­net. Het in­stal­le­ren van de ver­de­lers in de au­to duur­de vol­gens de va­der slechts vijf mi­nu­ten. Zo­dra dat ge­beurd was, ging hij met zijn drie­ling naar een dri­ve- through van een res­tau­rant. “De men­sen daar zei­den dat ze wil­den dat zij op het idee wa­ren ge­ko­men en dat ik hen moest la­ten we­ten of het werk­te”, ver­telt Whi­te. (AD/ad.nl)

An­na­bel­la Ave­ry “Bel­la” Thor­ne (Pem­bro­ke Pi­nes, 8 ok­to­ber 1997) is een Ame­ri­kaan­se tie­ner­ac­tri­ce, dan­se­res, zan­ge­res, mo­del en schrijf­ster. Ze is een kind­mo­del en acteur met op­tre­dens in meer dan 20 films en te­le­vi­sie­se­ries en meer dan 60 com­mer­ci­als. In 2010 kwam Thor­ne in de cast van de vier­de sei­zoen van HBO’s Big Lo­ve. Ze had ook een gast­rol in Wi­zards of Wa­ver­ly Pla­ce. Daar­naast had Thor­ne een rol in de fa­mi­lie­dra­ma Rasp­ber­ry Ma­gic. Thor­ne heeft haar va­der ver­lo­ren bij een au­to-on­ge­luk in 2007. Thor­ne heeft haar va­ders over­lij­den be­kend­ge­maakt op de lo­ka­le te­le­vi­sie talk­show View From The Bay” in de­cem­ber 2008.

(foto: pop­su­gar.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.