Top­man Wells Far­go krijgt USD 173 mln

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SAN FRANCISCO - De woens­dag op­ge­stap­te top­man van de in op­spraak ge­raak­te bank Wells Far­go krijgt USD 173,1 mil­joen mee. De Ame­ri­kaan­se bank ont­sloeg 5000 werk­ne­mers om­dat ze re­ke­nin­gen voor klan­ten open­den zon­der dat die er iets van wis­ten.

Dat be­drag bij het ver­trek van de top­man meldt Equilar, een markt­on­der­zoe­ker. Het gaat om zijn to­ta­le pak­ket met ef­fec­ten, bo­nus­sen en pen­si­oen­af­spra­ken waar­op Wells Far­go zich heeft vast­ge­legd.

Jo­hn Stumpf (63) lag af­ge­lo­pen we­ken zwaar on­der vuur na de ont­slag­ron­de in een van de grootste Ame­ri­kaan­se ban­ken. Hij bleef als be­stuur­der bui­ten schot en wei­ger­de te ver­trek­ken.

Voor­al zijn po­ging om de schuld in de frau­de­k­wes­tie vol­le­dig in de schoe­nen van laag­be­taal­de bank­me­de­wer­kers te schui­ven, zet­te kwaad bloed.

Ame­ri­kaan­se po­li­ti­ci die be­stuurs­le­den van Wells Far­go hoor­den, vroe­gen hem na­druk­ke­lijk op te stap­pen. De bank zou zich schul­dig ma­ken aan prak­tij­ken die van voor de kre­diet­cri­sis da­teer­den en lang uit­ge­ban­nen le­ken te zijn.

Om de am­bi­ti­eu­ze pro­duc­tie­doel­stel­lin­gen van de con­su­men­ten­di­vi­sie te ha­len, had­den werk­ne­mers ruim twee mil­joen re­ke­nin­gen ge­o­pend zon­der dat klan­ten daar­voor toe­stem­ming had­den ge­ge­ven.

Wells Far­go, is naar markt­waar­de de twee­de grootste bank ter we­reld met USD 86 mil­jard om­zet in 2015 en be­gin dit jaar 265.000 werk­ne­mers, kreeg hier­voor een boe­te van USD 185 mil­joen op­ge­legd.

De Ame­ri­kaan­se za­ken­bank zou met een zo­ge­he­ten claw back-re­ge­ling nog pro­be­ren geld te­rug te krij­gen van de voor­ma­li­ge top­man. (De Te­le­graaf/foto: to­wn­news. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.