Man in koe­len bloe­de dood­ge­scho­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een man is za­ter­dag in een pand op de hoek van de Ma­ro­wij­ne- en Ka­balebos­traat dood­ge­scho­ten. Com­mis­sa­ris van po­li­tie In­der Jang­ba­ha­doer be­ves­tigt dit. Hij zegt aan de krant dat er een me­nings­ver­schil over geld was tus­sen de schut­ter en het slacht­of­fer. Uit ver­kla­rin­gen blijkt dat het om een ou­de be­ta­lings­kwes­tie gaat. De da­der pak­te een wa­pen en schoot op het slacht­of­fer dat ter plek­ke over­leed. Het is niet be­kend om hoe­veel geld het gaat. Na de daad ver­liet de schut­ter de plaats met zijn wa­pen; de po­li­tie is nog be­zig hem op te spo­ren. Bij de po­li­tie kwam de mel­ding van de do­de­lij­ke schiet­par­tij bin­nen, waar­na zij met­een uit­ruk­te. Het ont­ziel­de li­chaam is in­tus­sen in be­slag ge­no­men voor ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing. Vol­gens Jang­ba­ha­doer is het slacht­of­fer in koe­len bloe­de dood­ge­scho­ten. Een ge­tui­ge zegt aan de krant dat hij heeft ver­no­men dat er een ru­zie was tus­sen bei­de man­nen. Vol­gens hem leef­de het slacht­of­fer nog toen hij op de plaats de­lict aan­kwam. “Ik heb hem zijn laat­ste adem zien uit­bla­zen.” Hij zegt dat de da­der in een lijn­bus is ver­trok­ken. De ge­tui­ge zegt dat het slacht­of­fer bij een an­der in­woon­de op het adres waar hij is dood­ge­scho­ten. Er staat daar een ou­de win­kel die al ja­ren dicht is. Hij kent de ei­ge­naar van het pand en zijn vrouw, maar het slacht­of­fer niet. Hij zag hem wel in het ge­bouw. WJ/RT

Het li­chaam van een man die za­ter­dag op de hoek van de Ma­ro­wij­ne- en Ka­balebos­traat is dood­ge­scho­ten, wordt af­ge­voerd. Het lijk is in be­slag ge­no­men. De da­der is nog voort­vluch­tig. (Ac­ti­on-foto: Wied­ja Ja­gan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.