Tot­ten­ham ver­zuimt te win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tot­ten­ham Hot­spur is in z’n jacht op de kop­po­si­tie ge­strui­keld over West Brom­wich Al­bi­on. De ‘Bag­gies’ flirt­ten zelfs met de ze­ge, maar De­le Al­li maak­te laat ge­lijk (1-1).

Vin­cent Jans­sen stond voor het eerst sinds drie we­ken weer eens in de ba­sis in een Pre­mier Le­a­gue-du­el. Hij hield daar­mee de ZuidKo­re­aan Heung-Min Son, on­danks diens vier com­pe­ti­tie­goals in sep­tem­ber, op de bank. Jans­sen mocht van Mau­ri­cio Po­chet­ti­no zelfs ne­gen­tig mi­nu­ten blij­ven staan, maar kon niet voor­ko­men dat Tot­ten­ham ver­zuim­de de kop­po­si­tie te grij­pen. Had­den de Spurs na­me­lijk ge­won­nen op The Hawthorns, dan zou het over Man­ches­ter Ci­ty (1-1 te­gen Ever­ton) zijn heen­ge­gaan op de rang­lijst. In plaats daar­van stel­den Jans­sen & con­sor­ten pas in de laat­ste mi­nuut van de re­gu­lie­re speel­tijd een ge­lijk­spel vei­lig. Het had ech­ter ook slech­ter kun­nen af­lo­pen, want na­dat heel lang de bril­stand op het sco­re­bord had ge­staan, leek West Brom in de 81ste mi­nuut met de ze­ge aan de haal te gaan. Uit­ge­re­kend Na­cer Chad­li, af­ge­lo­pen zo­mer over­ge­ko­men van Tot­ten­ham, schoot toen de bal die na een hoek­schop bleef han­gen, van dicht­bij raak. Het was al­weer zijn vier­de Pre­mier Le­a­gue-goal in krap­pe tijd van een maand. De­le Al­li voor­kwam pun­ten­ver­lies voor Tot­ten­ham. Na­dat een schot van Chrisi­tan Erik­sen was ge­blokt, schoot de ta­lent­vol­le mid­den­vel­der zijn der­de van het sei­zoen langs de op de lijn staan­de ver­de­di­ger Chris Brunt. West Brom-goa­lie Ben For­ster voor­kwam in de slot­fa­se dat Erik­sen met een ge­kruld schot als­nog de ze­ge bin­nen­hen­gel­de. Jans­sen, die het goed deed in de com­bi­na­tie za­ter­dag, was daar­voor, bij nog een 1-0 ach­ter­stand, dicht bij een tref­fer ge­weest, maar zag ook de kee­per red­ding bren­gen.

(Goal)

De­le Al­li van Tot­ten­ham pro­beert te sco­ren te­gen West Brom. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.