Ola­ria wint Troef­call Be­ker­toer­nooi

Times of Suriname - - SPORT -

TROEF­CALL – Ola­ria heeft zich ge­kroond tot de kam­pi­oen van het be­ker­toer­nooi van de Su­ri­naam­se Troef­call­bond. In de fi­na­le wist het van For­mu­la te win­nen met 83-71. Ola­ria start­te de wed­strijd sterk dank­zij een kaap die kop­pel Ra­kesh Soek­haiGe­or­ge Soek­hai aan het For­mu­la-kop­pel Fai­sel Tan­ga­li-Jurgen Ma­je­si gaf. Hier­door nam het een voor­sprong van twaalf pun­ten in de eer­ste ron­de. In de twee­de ron­de werd de voor­sprong ver­groot naar vijf­tien pun­ten. De span­ning kwam te­rug in de der­de ron­de toen de ach­ter­stand werd in­ge­lo­pen tot naar ze­ven pun­ten. In de laat­ste ron­de was het al­les of niets voor For­mu­la, maar toch bleef Ola­ria het be­te­re team in de­ze ron­de, dat met 20-15 werd ge­won­nen en zo­doen­de de wed­strijd met 83-71. Kop­pel Soek­hai werd top­scoor­der van dit du­el met 31 pun­ten.

Top­pers wist de strijd voor de der­de plaats te win­nen van Jai Gan­dhi met 77-76.

In de twee­de ron­de had Top­pers een voor­sprong van maar liefst 27 pun­ten en het leek de winst al bin­nen te heb­ben, maar de te­gen­stan­der kwam goed te­rug en won de der­de ron­de met 268, waar­door de ach­ter­stand werd ver­kleind naar ne­gen pun­ten. Jai Gan­dhi won ook de vier­de ron­de, maar kwam net twee pun­ten te kort om de wed­strijd te win­nen. Kop­pel Re­win­der So­maiKisoor­koe­mar Be­ha­rie van Jai Gan­dhi werd top­scoor­der van de­ze troost­fi­na­le met 24 pun­ten.

De re­gu­lie­re com­pe­ti­tie wordt op woens­dag her­vat met vier wed­strij­den. Ko­li­brie speelt te­gen Shak­tie, Pa­loe­loe treft SMC, Ek­ta neemt het op te­gen Ola­ria en Trek­kers komt uit te­gen Pin­to Boys.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.