Po­li­tie ar­res­teert jeug­di­ge ro­ver

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft de­ze week op­los­sing ge­bracht in de be­ro­vings­zaak van een vrouw die in haar wa­gen op de hoek van de Dram­bran­ders­gracht en AL Waal­dijk­straat is be­roofd. Ze heeft een acht­tien­ja­ri­ge jon­ge­man ge­ar­res­teerd.

De po­li­tie van Nieu­we Ha­ven kreeg een be­richt van de be­ro­ving, waar­na zij met­een een on­der­zoek in­stel­de. Het slacht­of­fer ver­klaar­de dat zij in haar au­to zat op de hoek van de Dram­bran­ders­gracht en AL Waal­dijk­straat. Ze zat naast de be­stuur­ders­stoel. Haar man was on­der­de­len gaan ko­pen. Ze zat al­leen in de wa­gen, maar ver­gat het por­tier dicht te doen. Er stop­te een lijn­bus waar­uit een man stap­te. Hij ob­ser­veer­de de vrouw en ging naar haar toe. Hij maak­te ver­vol­gens het por­tier waar de vrouw zat open en vroeg haar naar SRD 5, om­dat hij hon­ger had.

Het la­te­re slacht­of­fer be­sloot hem het geld te ge­ven en pak­te haar rug­tas. Ze wil­de de tas open­ma­ken, maar de jon­ge­man trok die en nam SRD 140 uit haar por­te­mon­nee. Dat geld was niet vol­doen­de voor hem, waar­door hij ook haar hals­ket­ting pro­beer­de buit te ma­ken. Hij trok aan de ket­ting, waar­na de vrouw hem zei dat zij zelf de ket­ting zou weg­ha­len en aan hem zou ge­ven, wat zij ook heeft ge­daan. Hij stal ver­vol­gens ook haar trouw­ring.

Na de be­ro­ving ren­de de man naar de Dram­bran­ders­gracht waar en­ke­le krot­jes zijn. Het slacht­of­fer meld­de haar man en ren­de ach­ter de ro­ver aan. Toen ze merk­te dat hij op een ter­rein aan de Dram­bran­ders­gracht ging, scha­kel­de zij de po­li­tie van Nieu­we Ha­ven in die gauw op de lo­ca­tie kwam. De vrouw had de sig­na­le­men­ten en de kle­ding van de jon­ge­man door­ge­ge­ven aan de po­li­tie die een on­der­zoek in de krot­ten in­stel­de. De ver­schil­len­de ka­mers wer­den na­ge­gaan, maar de ro­ver werd niet aan­ge­trof­fen. De men­sen op de lo­ca­tie schol­den de po­li­tie uit.

De agen­ten gin­gen de straat toen weer op om met het slacht­of­fer te pra­ten. Toen kwam er een ano­nie­me ge­tui­ge die ver­tel­de in wel­ke ka­mer de ro­ver was. De po­li­tie stel­de in die ka­mer een on­der­zoek in en trof de ro­ver aan. De jon­ge­man lag op een bed. Op hem wa­ren ver­schil­len­de kle­ding­stuk­ken en vuil­nis­zak­ken ge­gooid. Zijn be­zwe­ten trui is ook in de ka­mer aan­ge­trof­fen. Ech­ter is maar een deel van de buit te­rug­ge­von­den. Een deel van het ge­sto­len geld had hij in zijn broek­zak be­waard en het an­de­re deel in zijn boxers­hort. Toen de tie­ner naar bui­ten werd ge­bracht, her­ken­de het slacht­of­fer hem in een oog­op­slag po­si­tief. Hij is in ver­ze­ke­ring ge­steld. De jon­ge­man heeft aan­wij­zin­gen ge­daan, waar­door de po­li­tie uit­ein­de­lijk de trouw­ring en de hals­ket­ting zon­der de han­ger heeft te­rug­ge­von­den. WJ/RT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.