Ar­sen­al moet Bel­le­rin niet ver­ko­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - San­ti Ca­zor­la zou graag zien dat Ar­sen­al de ge­wil­de rechts­back Héc­tor Bel­le­rin lan­ger vast­legt. De Spaan­se mid­den­vel­der zou het jam­mer vin­den wan­neer zijn land­ge­noot ver­trekt naar een an­de­re Eu­ro­pe­se top­club, zo­als ja­ren ge­le­den al het ge­val was met spe­lers als Ba­ca­ry Sag­na, Ce­sc Fà­b­re­g­as, Thier­ry Hen­ry en Sa­mir Nas­ri.

Ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger sprak on­langs al zijn be­won­de­ring uit voor Bel­le­rin en zei op de club­si­te dat hij de 21-ja­ri­ge rech­ter­vleu­gel­ver­de­di­ger graag lan­ger aan de club wil bin­den. Die me­ning wordt ge­deeld door Ca­zor­la. “We zul­len zien wat er gaat ge­beu­ren met Héc­tor. Hij is de rechts­back van de toe­komst”, al­dus Ca­zor­la in ge­sprek met IBTi­mes. “Tij­dens de wed­strijd te­gen Swan­sea Ci­ty heeft ie­der­een kun­nen zien hoe goed hij is. Hij was over­al op het veld te vin­den en bleef maar gaan.”

Bel­le­rin kwam in 2011 over van­uit de jeugd­op­lei­ding van Bar­cel­o­na naar Ar­sen­al. Hij ont­wik­kel­de zich storm­ach­tig en nu wordt hij in ver­band ge­bracht met een te­rug­keer naar Ca­ta­lonië. “Het zou een gro­te fout van Ar­sen­al zijn als ze hem la­ten gaan. Ie­der­een weet dat veel clubs in­te­res­se in hem heb­ben. Man­ches­ter Ci­ty en Bar­cel­o­na wor­den ge­noemd. Hij is in ie­der ge­val een spe­ler met veel po­ten­tie en ik ben er­van over­tuigd dat hij een sleu­tel­rol gaat spe­len in de toe­komst van de na­ti­o­na­le ploeg van Span­je”, al­dus de Span­jaard. (VZ)

Héc­tor Bel­le­rin pres­teert heel goed bij Ar­sen­al en ploeg­ge­noot San­ti Ca­zor­la vindt dat de club hem niet moet ver­ko­pen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.