Ci­ty ver­trouwt op Gu­ar­di­o­la

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Man­ches­ter Ci­ty gaat woens­dag­avond op be­zoek bij Bar­cel­o­na in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Il­kay Gün­do­gan ver­wacht een lood­zwa­re avond in Camp Nou, maar heeft ver­trou­wen in een goed re­sul­taat dank­zij trai­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la. De Span­jaard kent de Spaan­se groot­macht als geen an­der en daar wil­len de Duit­se mid­den­vel­der en zijn ploeg­ge­no­ten hun voor­deel mee doen. Gu­ar­di­o­la keert voor het eerst met Man­ches­ter Ci­ty te­rug in het sta­di­on waar hij ve­le suc­ces­sen be­leef­de. Voor Gün­do­gan wordt het de eer­ste keer dat hij gaat spe­len in Camp Nou. “Het wordt een enor­me uit­da­ging”, zegt de Duit­se in­ter­na­ti­o­nal in aan­loop naar het du­el van woens­dag. “Dit wordt het bes­te team waar­te­gen we tot dus­ver heb­ben ge­speeld. We we­ten al­le­maal dat het team over top­spe­lers be­schikt en met Li­o­nel Mes­si mis­schien wel over de bes­te spe­ler ter we­reld. Het is ex­tra zwaar om­dat we uit spe­len, maar we zijn niet bang. We zijn juist be­nieuwd en wil­len dit graag mee­ma­ken.”

Vol­gens Gün­do­gan is het een groot voor­deel dat Gu­ar­di­o­la ja­ren­lang ge­werkt heeft bij Bar­cel­o­na. “Dat is een plus­punt voor ons. Hij kent het team, de club, het sta­di­on en hij kent Mes­si. Hij kent de Bar­cel­o­na-stijl en weet al­les wat voor ons be­lang­rijk kan zijn. Hij kan ons on­for­ma­tie ge­ven waar­over an­de­re trai­ners niet be­schik­ken. Maar uit­ein­de­lijk gaat het er­om dat wij het uit­voe­ren op het veld”, al­dus Gün­do­gan. (VZ)

Jasper Cil­les­sen maak­te af­ge­lo­pen zo­mer een trans­fer van Ajax naar Bar­cel­o­na. De doel­man merkt bij zijn nieu­we club op de trai­nin­gen gro­te ver­schil­len met zijn ou­de werk­ge­ver.

(Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.