Zwa­luw’96 2 ver­plicht te win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL Zwa­luw’96 2 is mor­gen ver­plicht te win­nen van Pen­ta­gon 3 als het nog een kans wil ma­ken op een plaats in de fi­na­le­ron­de van de der­de­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Bei­de teams moe­ten nog twee wed­strij­den af­wer­ken in de al­ge­me­ne ron­de. Zwa­luw’96 2 staat op de vijf­de plaats met 26 pun­ten uit ne­gen­tien du­els en Pen­ta­gon 3 be­zet de vier­de plaats met 32 pun­ten. Zwa­luw’96 moet mor­gen win­nen en ook zijn laat­ste wed­strijd en ho­pen dat Pen­ta­gon 3 mis­stap­pen maakt om zo de vier­de plek te be­mach­ti­gen. De top vier teams van de al­ge­me­ne ron­de plaat­sen zich voor de fi­na­le­ron­de. Zwa­luw’96 2 is de laat­ste we­ken goed op dreef. Van de voor­gaan­de vier wed­strij­den won het drie en speel­de een ge­lijk. Het won van Djo­go 2000 groots met 13-2, Bar­ka werd met 4-2 ver­sla­gen en Sti­bu­la ging met 6-4 ten on­der. Het speel­de 2-2 ge­lijk te­gen MV&V Uni­ted.

Pen­ta­gon 3 heeft al­les in han­den. Als het mor­gen wint, is het ze­ker zijn van een plaats in de fi­na­le­ron­de. Pen­ta­gon 3 heeft de laat­ste we­ken wel wat wis­sel­val­lig ge­pres­teerd. Van de laat­ste vier wed­strij­den won het twee, ver­loor een en speel­de een ge­lijk. Styx MN Car Cen­ter werd ver­sla­gen met 7-3 en Mi­lan ging met 10-5 ten on­der. Te­gen Bar­ka ver­loor Pen­ta­gon 3 met 14-6 en het speel­de 6-6 ge­lijk te­gen Djo­go 2000.

In de eer­ste ron­de wist Pen­ta­gon 3 met 5-4 te win­nen van Zwa­luw’96 2 en in de twee­de ron­de won het team met 5-2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.