Borus­sia Dort­mund wint bij Spor­ting

Times of Suriname - - SPORT - Bas Dost van Spor­ting Club Por­tu­gal wordt ge­tac­keld door een te­gen­stan­der tij­dens de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd te­gen Borus­sia Dort­mund. (Fo­to: De Te­le­graaf)

VOETBAL - Borus­sia Dort­mund heeft dins­dag­avond goe­de za­ken ge­daan. Op be­zoek bij Spor­ting Club Por­tu­gal won het met 1-2.

In de be­gin­fa­se maak­te Spor­ting een fris­se in­druk. Het zet­te Borus­sia on­der druk, maar de spel­ver­hou­ding werd niet tot ui­ting ge­bracht op het sco­re­bord. Ster­ker nog, na ne­gen mi­nu­ten was het Pier­reE­me­rick Au­bameyang die de sco­re open­de. De rap­pe spits werd weg­ge­stuurd van­uit het mid­den­veld, schud­de Rú­ben Se­me­do van zich af om ver­vol­gens keu­rig af te wer­ken. De ope­nings­tref­fer was een flin­ke klap voor de uit­ploeg, die hier­na ook nau­we­lijks meer kan­sen cre­ëer­de. Na­dat Au­bameyang een aan­tal keer ver­zuim­de de sco­re te ver­dub­be­len, leek Spor­ting op ge­lij­ke hoog­te te ko­men, maar de go­al van Se­bas­tién Coa­tes werd om on­dui­de­lij­ke re­de­nen af­ge­keurd. De ver­de­di­ger tik­te de bal van­uit een cor­ner keu­rig bin­nen, maar de scheids­rech­ter floot voor een over­tre­ding op doel­man Ro­man Bür­ki, waar­door de voor­sprong van Borus­sia in stand bleef. Even la­ter wis­ten de Duit­sers wél tot sco­ren te ko­men. Ju­li­an Wei­gl speel­de zich mooi vrij, om ver­vol­gens van­af de rand van het zes­tien­me­ter­ge­bied prach­tig raak te schie­ten.

Ook in de twee­de helft kwam Spor­ting goed uit de kleed­ka­mer. Ech­ter, tot kan­sen kwam de ploeg van trai­ner Jor­ge Je­sus niet. In de 67e mi­nuut kwam de ploeg uit­ein­de­lijk toch te­rug in de wed­strijd. Van­uit een in­di­rec­te vrije trap in het zes­tien­me­ter­ge­bied van Borus­sia was het in­val­ler Bru­no Cesar die snoei­hard raak schoot. De ge­lijk­ma­ker werk­te als do­ping voor Spor­ting en bij­na zorg­de Mar­vin Zee­ge­laar met een voor­zet op Dost voor de 2-2, maar de spits kop­te net naast. De storm van Spor­ting ging hier­na lang­zaam­aan lig­gen, waar­door Borus­sia Dort­mund als win­naar uit de strijd kwam. Een ma­ti­ge twee­de helft van Tho­mas Tu­chel zijn ploeg werd niet vol­doen­de af­ge­straft door Spor­ting, waar­door de Duit­sers een be­lang­rij­ke slag heb­ben ge­sla­gen op weg naar over­win­te­ring in de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Bay­er Le­ver­ku­sen - Tot­ten­ham Hot­spur: 0-0, CSKA Mo­scow - Mo­na­co: 1-1, Club Brug­ge - Por­to: 1-2, Lei­ces­ter Ci­ty - Ko­ben­ha­vn: 1-0, Di­na­mo Zagreb - Se­vil­la: 0-1.

(VZ)

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.