100-ja­ri­ge vrouw mag voort­aan gratis eten bij McDo­nald’s

Times of Suriname - - PANORAMA -

El­ke voor dag fast­food slecht je? De Ame­ri­kaan­se Na­di­ne Baum is er 100 mee ge­wor­den. Op de dag van haar ver­jaar­dag werd ze door het McDo­nald’s-fi­li­aal in Ha­no­ver (Ma­ry­land) ver­rast met een gro­te taart. En dan was er nog een ca­deau: de rest van haar le­ven mag ze gratis eten bij het res­tau­rant. Baum eet bij­na el­ke dag bij de McDo­nald’s. Toen ze af­ge­lo­pen don­der­dag met haar zoon ging lun­chen om haar hon­derd­ste ver­jaar­dag te vie­ren, was ze ver­baasd om te zien dat de zaak was uit­ge­dost met bal­lon­nen en bloe­men. Ook stond er een enor­me taart voor haar klaar. De ma­na­ger van het fi­li­aal wil­de voor de­ze bij­zon­de­re mijl­paal ex­tra uit­pak­ken en gaf Na­di­ne een cer­ti­fi­caat waar­op staat dat ze de rest van haar le­ven gratis mag eten bij McDo­nald’s. Na­di­ne was heel blij met de ver­ras­sing: “Ik kan er maar niet over uit, dit is zo bij­zon­der, ik weet niet waar ik dit aan te dan­ken heb”, zegt ze te­gen The Eve­ning Sun.

(RTL NIEUWS/Fo­to:rtl

nieuws.nl)

Joy Bry­ant (The Bronx (New York Ci­ty), 19 ok­to­ber

1976) is een Ame­ri­kaans mo­del en ac­tri­ce. Als mo­del werk­te ze on­der meer voor Tom­my Hil­fi­ger en Vic­to­ria’s Se­cret. In 2001 kwam ver­vol­gens haar ac­teer­de­buut in de te­le­vi­sie­film Car­men: A Hip Hope­ra. Een jaar la­ter volg­de haar door­braak in de film Ant­wo­ne Fis­her van Den­zel Was­hing­ton. In 2005 speel­de ze in de be­ken­de films The Ske­le­ton Key, Lon­don en Get Rich or Die Tryin’. Bry­ant trouw­de in 2008 met stunt­man Da­ve Po­pe.

(fo­to: ma­da­menoi­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.