Stu­den­te in lijn­bus over­le­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een stu­den­te van het Imeao heeft gis­te­ren in een lijn­bus, die de rou­te Paramaribo-Gey­ers­vlijt rijdt, het le­ven ge­la­ten. De 27-ja­ri­ge stu­den­te voel­de zich on­wel op school. De lei­ding van de school is hier­van in ken­nis ge­steld en ze mocht met toe­stem­ming van de lei­ding naar huis. On­der­weg naar huis ver­er­ger­de haar toe­stand en de bus­chauf­feur be­sloot bij een win­kel wa­ter voor de stu­den­te te ha­len. Toen het steeds slech­ter ging met de stu­den­te, be­sloot de bus­chauf­feur naar de dichtst­bij­zijn­de plek voor me­di­sche hulp te rij­den. Daar aan­ge­ko­men bleek dat de stu­den­te geen te­ken van le­ven meer ver­toon­de.

Het ont­ziel­de li­chaam is in af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie voor on­der­zoek in be­slag ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.