Touré neemt schuld op zich

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cel­tic ging woens­dag­avond met 0-2 on­der­uit te­gen Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach en Ko­lo Touré voel­de zich ver­ant­woor­de­lijk voor de ne­der­laag. De cen­tra­le ver­de­di­ger leed bal­ver­lies waar­na eerst Lars St­indl en daar­na An­dré Hahn kon­den sco­ren.

De Ivo­ri­aan trok voor de ca­me­ra van BT Sport het boe­te­kleed aan: “In zo’n com­pe­ti­tie mag je dit soort fou­ten ge­woon niet ma­ken. Ik kan al­leen maar me­zelf de schuld ge­ven. Ik kan al­leen me­zelf iets ver­wij­ten om­dat ik de bal sim­pel ver­speel­de. Bij de twee­de goal was het het­zelf­de lied­je. Ik ben 35 jaar oud en maak nog al­tijd de fou­ten van een zes­tien­ja­ri­ge”, sta­mel­de Touré.

De 118-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal werd tij­dens het in­ter­view in de ca­ta­com­ben ge­flan­keerd door Scott Brown en de mid­den­vel­der nam het voor Touré op: “Ie­der­een maakt fou­ten. Die jon­gen wil­de al­leen ne­tjes op­bou­wen en zo hoort het ook. We zul­len al­tijd fou­ten blij­ven ma­ken. In de Schot­se Pre­mier­ship ko­men we daar­mee weg, maar in dit toer­nooi niet.” Cel­tic staat na drie speel­ron­den met één punt op de laat­ste plaats in Groep C. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.