Koe­man geeft wa­ke-up call

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­nald Koe­man zet­te Ross Bar­kley op de bank te­gen Man­ches­ter Ci­ty en daar was de mid­den­vel­der van Ever­ton al­les­be­hal­ve blij mee. Vol­gens Koe­man moet de 22-ja­ri­ge in­ter­na­ti­o­nal van En­ge­land zijn re­ser­ve­plek zien als een wa­ke-up call. “Bar­kley was zeer te­leur­ge­steld, maar dat moet ook als je niet in de ba­sis staat”, legt Koe­man uit in de En­gel­se me­dia. “Ik vond het de bes­te op­stel­ling om een kans te ma­ken te­gen Man­ches­ter Ci­ty. Als ik niet he­le­maal ge­luk­kig ben, of ik denk aan een an­de­re tac­tiek, dan speelt hij ge­woon niet. Ik ge­loof in hem, maar mis­schien was het wel een wa­ke-up call.”

“Het speelt al vier jaar in het eer­ste team, dan ben je geen ta­lent meer. Je moet la­ten zien dat je ver­be­tert. Ik be­grijp dat ik vra­gen over hem krijg. Als Way­ne Rooney niet speelt bij Man­ches­ter Uni­ted, krijgt de ma­na­ger vra­gen over Rooney, zo werkt het.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.