Bra­vo trekt boe­te­kleed aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Clau­dio Bra­vo was woens­dag­avond met een blun­der van je­wel­ste me­de­schul­dig aan de 4-0 ne­der­laag van Man­ches­ter Ci­ty te­gen Bar­cel­o­na. De doel­man maak­te na 53 mi­nu­ten, na een fou­tie­ve pass, hands en werd met een ro­de kaart van het veld ge­stuurd. Hij kon na af­loop niets an­ders doen dan het boe­te­kleed aan­trek­ken. “Mijn fout kan­tel­de de wed­strijd, want we speel­den erg goed en cre­ëer­den kan­sen. Maar ook dit is voet­bal”, zei Bra­vo. “Het was een wed­strijd van fou­ten en juis­te be­slis­sin­gen. Het is voor mij dom­me pech dat ik de per­soon was die het wed­strijd­beeld ver­an­der­de. Zo gaan die din­gen. We moe­ten nu hard blij­ven wer­ken en ons op de ko­men­de wed­strij­den fo­cus­sen.”

De Chi­l­een werd na af­loop ge­steund door Marc-An­dré ter Ste­gen, vo­rig sei­zoen nog diens ploeg­ge­noot in het Camp Nou. “Dit soort din­gen ge­beurt, het is het le­ven van een doel­man. Het over­komt je soms, maar ik zie dit niet als een pro­bleem voor de lan­ge ter­mijn van Bra­vo of Man­ches­ter Ci­ty. Voor ons kwam de ro­de kaart goed uit”, al­dus de Duit­ser voor de ca­me­ra van beIN Sport. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.