Mes­si breekt re­cord met hat­tricks

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­o­nel Mes­si maak­te woens­dag­avond een hat­trick te­gen Man­ches­ter Ci­ty (4-0) en is nu met vijf­tig doel­pun­ten de Cham­pi­ons Le­a­gue-top­sco­rer al­ler tij­den als het gaat om thuis­wed­strij­den. De Ar­gen­tijn kreeg na af­loop de com­pli­men­ten van Luis En­ri­que. “Hij was be­slis­send en is bij al­le be­pa­len­de mo­men­ten in de wed­strijd be­trok­ken ge­weest. Mes­si maakt bo­ven­dien zijn kan­sen af als­of hij nog in zijn ei­gen tuin of op het school­plein staat, zo mak­ke­lijk gaat het hem af. Het maakt niet uit of hij net te­rug is van een bles­su­re of niet, want hij dic­teert ge­woon de wed­strijd”, al­dus Luis En­ri­que in ge­sprek met het Spaan­se jour­nail­le.

“Het is dui­de­lijk dat Mes­si de bes­te spe­ler in de we­reld is. Hij is de to­ta­le in­ter­pre­ta­tie van al­les wat voet­bal in­houdt. Het zou na­ïef zijn om Mes­si ter dis­cus­sie te stel­len, want hij is ge­woon we­der­om door­slag­ge­vend ge­weest.” Mes­si heeft nu zes­tien doel­pun­ten ge­maakt te­gen En­gel­se ploe­gen en te­gen clubs uit an­de­re lan­den scoor­de hij nog nooit zo vaak.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.