Ra­ni­e­ri denkt nog niet aan pen­si­oen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Clau­dio Ra­ni­e­ri heeft geen plan­nen om met pen­si­oen te gaan. De trai­ner van Lei­ces­ter Ci­ty be­reik­te gis­te­ren de leef­tijd van 65 jaar, maar ziet zich­zelf nog min­stens vijf jaar langs de lijn staan. “Ik ben een ou­de man, maar ik ga door”, be­looft de Ita­li­aan op een pers­con­fe­ren­tie van Lei­ces­ter. Ra­ni­e­ri zegt zich goed te voe­len en zijn werk als zijn le­ven te be­schou­wen. “Ik wil er­mee door­gaan. Toen ik als 35-ja­ri­ge be­gon, dacht ik: oké, ik stop als ik 50 ben. Toen ik een­maal 50 werd, zei ik: ‘Waar­om nu al? Ik ga door tot ik 55 ben’. En zo ging dat ook toen ik 60 werd. Ik be­kijk het in stap­pen van vijf jaar. Ik ben nu 65, dus ik wacht nu tot ik 70 word”, ci­teert Sky Sports.

Vo­rig sei­zoen loods­te Ra­ni­e­ri Lei­ces­ter naar de En­gel­se lands­ti­tel en in de Cham­pi­ons Le­a­gue heb­ben the Foxes voor­als­nog de vol­le buit. “Het le­ven is fan­tas­tisch. Ie­de­re baan is moei­lijk, maar je moet voor­al zor­gen dat je van bin­nen sterk bent. Je weet im­mers nooit wat er gaat ge­beu­ren. Je kunt in­stor­ten, maar als je sterk bent kun je daar ook weer bo­ven­op ko­men.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.