Cour­tois moet mil­joe­nen op­le­ve­ren

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Thi­baut Cour­tois is bij Chel­sea het laat­ste jaar op zoek naar zijn bes­te vorm en de Ro­de Dui­vel werd daar­voor al re­gel­ma­tig on­der vuur ge­no­men. Bij de fans maak­te hij zich bo­ven­dien niet po­pu­lair door te zeg­gen dat hij ooit wil te­rug­ke­ren naar Span­je.

Dat al­les heeft er­toe ge­leid dat vol­gens de laat­ste ge­ruch­ten An­to­nio Con­te zelfs be­reid zou zijn om Cour­tois na dit sei­zoen te ver­ko­pen. Vol­gens The Ti­mes zou een bod van 56 mil­joen eu­ro vol­doen­de zijn om de Ro­de Dui­vel op Stam­ford Brid­ge weg te ha­len.

Niet veel teams kun­nen een der­ge­lijk be­drag op ta­fel leg­gen, maar toch hoeft Cour­tois niet per se te wan­ho­pen. In de af­ge­lo­pen maan­den werd hij voor­al gel­inkt aan Re­al Ma­drid en Pa­ris SaintGer­main en voor hen lijkt die trans­fer­som geen on­o­ver­ko­me­lijk ob­sta­kel.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.