Be­steed even­veel aan­dacht aan je bor­sten net als man­nen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ - Ont­dek door te ver­slaan (De­tec­tToDe­feat)

Bol­ly­wood ac­tri­ce Sun­ny Le­o­ne heedft een cam­pag­ne­vi­deo ge­maakt over de pro­mo­tie van het be­wust­zijn van borst­kan­ker.

De cam­pag­ne, die is ge­maakt door het di­gi­ta­le ka­naal AurDik­hao, draagt de bood­schap over aan het pu­bliek. In de vi­deo smeekt Sun­ny Le­o­ne vrou­wen om meer aan­dacht aan hun bor­sten te be­ste­den, een beet­je meer dan man­nen, zo dat het kan hel­pen bij het vroeg ont­dek­ken van borst­kan­ker.

An­de­re po­pu­lai­re be­roemd­he­den die deel uit­ma­ken van de­ze cam­pag­ne zijn: Taap­see Pan­nu, Su­ni­dhi Chauhan, Nee­ti en Shak­ti Mohan, Poon­am Pan­dey, Priya Ba­pat, Di­vy­an­ka Tri­pa­thi, Disha Par­mar, De­vo­leena Bhat­ta­char­jee, Sar­gun Mehta en Gau­rav Ge­ra (Chut­ki). (Mid­day/foto: glams­ham.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.