Ari­a­na Gran­de naar Zig­go Do­me

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ari­a­na Gran­de gaat te­rug naar Am­ster­dam. Dat heeft de Ame­ri­kaan­se pop­ster be­kend­ge­maakt via Twitter. Het op­tre­den is on­der­deel van haar Eu­ro­pe­se Dan­ge­rous Wo­man Tour. Zon­dag 14 mei staat de Ame­ri­kaan­se ster op het po­di­um van de Zig­go Do­me. Am­ster­dam is de vier­de Eu­ro­pe­se stad die Ari­a­na Gran­de met haar nieu­we toer aan­doet: eer­der treedt ze on­der an­de­re op in Stockholm en Oslo. Tij­dens haar Dan­ge­rous Wo­man Tour zingt Ari­a­na hits van haar nieuw­ste al­bum, waar­on­der Dan­ge­rous Wo­man en In­to You. Het is niet de eer­ste keer dat Ari­a­na in Ne­der­land een mop­je zingt: in mei van 2015 stond ze ook al op het po­di­um van een uit­ver­kocht Zig­go Do­me. Pa­rool­re­cen­sent Hans van Lis­sum vond dat des­tijds “door­bij­ten”. De kaart­ver­koop voor haar op­tre­den gaat op vrij­dag­och­tend 28 ok­to­ber van start. In 2015 was haar con­cert bin­nen een kwar­tier uit­ver­kocht. Voor fans die ach­ter het net vis­sen, vindt er nog een con­cert plaats in het Ant­werp­se Sport­pa­leis.

(AD/Foto: Ce­leb­stills)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.