La­dy Ga­ga: Be­roemd­heid is ver­gif

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Haar ster­ren­sta­tus zit La­dy Ga­ga vaak be­hoor­lijk in de weg. Ze noemt het “ver­gif voor het cre­a­tie­ve pro­ces”. De zan­ge­res deed de uit­spraak in de ra­dio­show van Ho­ward Stern. “Be­roemd­heid ver­vreemdt je van de ge­wo­ne we­reld, en ik heb men­se­lijk con­tact no­dig om te kun­nen schrij­ven.” De Born This Way-ster heeft wel ge­pro­beerd met men­sen te blij­ven pra­ten, maar dat had niet echt het ge­wens­te re­sul­taat. “Als ik naar een bar ga of naar een su­per­markt en ik spreek ie­mand aan, dan gaan ze al­tijd gil­len of ze wil­len op de foto. Zo hoor ik nooit iets over hun le­ven.” Ga­ga vraagt zich wel­eens af of haar le­ven ooit weer nor­maal wordt. “Het is heel eng, want soms denk je echt: zal ik ooit weer met ie­mand in ge­sprek ra­ken die me echt als een per­soon ziet?” (De Te­le­graaf/Foto:

Hel­lo!)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.