Te­gen­val­len­de groei Brit­se de­tail­han­dels­ver­ko­pen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - De de­tail­han­dels­ver­ko­pen in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk zijn in sep­tem­ber op jaar­ba­sis in een min­der hoog tem­po ge­ste­gen dan ver­wacht. Dit meld­de het Brit­se bu­reau voor de sta­tis­tiek gis­te­ren. De de­tail­han­dels­ver­ko­pen na­men in sep­tem­ber met 4,1 pro­cent toe ver­ge­le­ken met de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Ge­raad­pleeg­de eco­no­men mik­ten aan­van­ke­lijk op een groei van 4,4 pro­cent. Op maand­ba­sis ble­ven de ver­ko­pen in sep­tem­ber sta­biel. Er werd ge­re­kend op een toe­na­me met 0,2 pro­cent.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.