Pre­ma­tuur­tje heeft meest be­to­ve­ren­de glim­lach

Times of Suriname - - PANORAMA -

Lau­ren Vin­je be­viel van een doch­ter­tje dat veel te vroeg werd ge­bo­ren. De ba­by woog slechts 1,75 ki­lo­gram, maar gaf haar moe­der de meest be­to­ve­ren­de glim­lach die we ooit heb­ben ge­zien. “Ze was blij om te le­ven!” De­ze schat­ti­ge ba­by doet de­ze week over de he­le we­reld har­ten smel­ten. De Ame­ri­kaan­se Lau­ren Vin­je nam de foto van haar doch­ter­tje vijf da­gen na de ge­boor­te, toen het meis­je nog moest vech­ten voor haar le­ven. Maar de foto hielp Lau­ren door veel ups en downs, zo schrijft ze. “Het le­ven is zo kost­baar.” De aan­ste­ke­lij­ke lach van het meis­je gaat het in­ter­net rond sinds haar moe­der de foto op Fa­ce­book plaatste. De foto werd al bij­na 300.000 keer ge­li­ket en meer dan 37.000 keer ge­deeld. De foto in­spi­reer­de ook an­de­re ou­ders om hun ver­haal te doen. Zo schreef een moe­der hoe haar zoon ne­gen we­ken te vroeg werd ge­bo­ren en slechts 2,2 ki­lo­gram woog. “In mei stu­deert hij af als dok­ter”, klinkt het.

(HLN/Foto: BrunchNews)

Kim­ber­ly Noel Kar­das­hi­an West (Los An­ge­les, 21 ok­to­ber 1980) is, net als haar bei­de zus­sen Kourt­ney en Khloé, een Ame­ri­kaan­se te­le­vi­sie­per­soon­lijk­heid en so­ci­e­ty­ster, ie­mand die met suc­ces haar be­roemd­heid cul­ti­veert om in­kom­sten te ge­ne­re­ren. Kim Kar­das­hi­an werd eerst be­kend door haar vriend­schap met so­ci­a­li­te Pa­ris Hil­ton. Sinds 2007 neemt ze deel aan de re­a­li­ty­se­rie Kee­ping Up with the Kar­das­hians, waar­in het da­ge­lijks le­ven van Kar­das­hi­an en haar ge­he­le fa­mi­lie wordt ge­volgd, de spil van het com­mer­ci­ë­le im­pe­ri­um van de fa­mi­lie Kar­das­hi­an. Ze is al 4 jaar ge­trouwd met rap­per Ka­nye West. Het stel heeft een doch­ter (2013) en een zoon (2015). In de nacht van 2 op 3 ok­to­ber 2016 werd Kar­das­hi­an slacht­of­fer van een ge­wa­pen­de over­val toen vijf man­nen, ge­kleed als po­li­tie­agen­ten, haar slaap­ka­mer bin­nen­vie­len en ju­we­len met een ge­za­men­lij­ke waar­de van ruim 10 mil­joen eu­ro mee­na­men. (foto: to­day.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.