Drie wo­nin­gen Hern­hut­ter­straat in brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Drie wo­nin­gen ston­den za­ter­dag­mid­dag aan de Hern­hut­ter­straat in brand. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de brand is be­gon­nen bij pand 150 a aan de Hern­hut­ter­straat. In dat huis woon­de er een echt­paar dat ten tij­de van de brand niet thuis was. Het gaat om een laag­bouw hou­ten wo­ning op ste­nen pi­la­ren. Pi­nas zegt dat de wo­ning en in­boe­del in zijn ge­heel in vlam­men zijn op­ge­gaan. Het is niet be­kend waar de brand in de wo­ning is be­gon­nen. De vlam­men van pand 150 a zijn over­ge­sla­gen naar het be­len­dend pand 150. In de be­len­den­de wo­ning woon­de een per­soon die ten tij­de van de brand thuis was.

Het gaat ook om een hou­ten wo­ning op ste­nen pi­la­ren; de wo­ning en in­boe­del zijn ge­heel af­ge­brand.

Pi­nas meldt dat toen de brand­weer ter plek­ke aan­kwam, zij de twee pan­den in lich­ter­laaie aan­trof. Hij zegt dat de vlam­men van pand 150 op den duur wa­ren over­ge­sla­gen naar wo­ning no 148 die van steen is op­ge­trok­ken, een laag­bouw is. Vol­gens hem heeft de brand­weer on­der lei­ding van on­der­brand­mees­ter Orpheo Ba­ron kor­daat op­ge­tre­den, waar­door de scha­de aan pand no 148 be­perkt is ge­ble­ven.

Pi­nas zegt dat de rech­ter­zij­de van de wo­ning schroei­scha­de heeft en de shut­ters zijn ge­spron­gen. De wind­veer en de an­ten­ne heb­ben ver­der scha­de. Het is niet be­kend hoe­veel per­so­nen in dit huis wo­nen, maar ze wa­ren ten tij­de van de brand wel thuis. Naar ver­kre­gen in­for­ma­tie van om­stan­ders en de po­li­tie be­staat het ver­moe­den dat het om brand­stich­ting gaat. De po­li­tie on­der­zoekt de oor­zaak van de brand. De mel­ding van de brand kwam om 15.51 uur bin­nen.

WJ

Drie wo­nin­gen ston­den za­ter­dag aan de Hern­hut­ter­straat in brand. Twee wo­nin­gen zijn ge­heel af­ge­brand, ter­wijl de der­de scha­de heeft op­ge­lo­pen. (Ac­ti­on-fo­to: Rad­joe Toef­a­nie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.