“Ik ben op klaar­lich­te dag be­roofd”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 76-ja­ri­ge vrouw is vrij­dag rond 11.00 uur in een groen­te­zaak op de hoek van de So­ha­wa­nen Char­les­burg­weg be­roofd van haar hals­ket­ting. “Ik ben op klaar­lich­te dag be­roofd”, zegt het slacht­of­fer aan de krant.

De vrouw ver­telt dat zij in haar au­to naar de groen­te­win­kel ging om in­ko­pen te doen. Ze par­keer­de haar wa­gen en stap­te naar bin­nen. Ze deed haar bood­schap­pen en pak­te op een ge­ge­ven mo­ment een pak­je to­maat. Toen plaatste ie­mand van ach­te­ren zijn hand op haar rug; een man ruk­te de ket­ting van haar weg. Toen zij zich om­draai­de, was hij al naar de straat ge­rend. Hij stap­te op een ge­reed­staan­de brom­fiets waar­op een an­der hem weg­reed.

Vol­gens het slacht­of­fer had zij haar hals­ket­ting van haar kin­de­ren als ca­deau ge­kre­gen. De­ze ket­ting had voor haar emo­ti­o­ne­le waar­de. Ze ver­moedt dat zij de ket­ting niet ste­vig aan de haak had vast­ge­maakt, waar­door die snel weg­ge­rukt kon wor­den. Ze trok de ket­ting da­ge­lijks aan, maar deed die in de avond af. De be­jaar­de heeft de man in de zaak niet op­ge­merkt, om­dat ze met haar rug naar de deur­ope­ning stond. Ze heeft ach­ter­af ver­no­men dat de da­der in de zaak kwam en naar bou­lan­ger vroeg. Hij ruk­te kort daar­na de ket­ting weg. Vol­gens het slacht­of­fer heeft de be­ro­ving heel snel plaats­ge­von­den.

Twee da­mes in de zaak ren­den na de roof ach­ter de da­ders aan, maar die re­den weg op de brom­fiets. Ze alar­meer­den een au­to­be­stuur­der die een ach­ter­vol­ging in­stel­de, maar die heeft de die­ven niet kun­nen aan­hou­den. Een van de da­ders sprong van de brom­fiets en ren­de naar een bos­scha­ge en de an­der is door­ge­re­den. De be­jaar­de zegt dat de po­li­tie er snel bij was. Ze heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. Vol­gens haar zeg­gen heeft zij hard ge­werkt in haar le­ven en ze ver­zorgt haar ou­ders van 92 en 98 jaar. “Ik doe mijn best en dan word ik zo op klaar­lich­te dag be­roofd. Ik heb le­ven­lang ge­werkt en ben al­tijd net­jes ge­kleed.” De vrouw weet niet of zij is ge­ob­ser­veerd door de cri­mi­ne­len. Ze hoopt haar ket­ting te­rug te vin­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.