We­reld­kam­pi­oen Mar­quez crasht in Mo­toGP

Times of Suriname - - SPORT -

MOTORSPORT - Pro­fi­te­rend van een crash van kop­lo­per en we­reld­kam­pi­oen Marc Mar­quez, heeft Cal Crut­chlow de Mo­toGP van Au­stra­lië ge­won­nen. Op zijn pri­vé-Hon­da reed de 30-ja­ri­ge En­gels­man ech­ter zo sterk dat op zijn twee­de sei­zoens­ze­ge na de winst in Br­no niets viel af te din­gen. Van­af de eer­ste start­rij moest hij toe­staan hoe po­le­win­naar Mar­quez een voor­sprong nam die goed ge­noeg leek voor diens 56ste grand­prix-ze­ge maar in uit­ge­re­kend de Hon­da-bocht ging de Span­jaard on­der­uit en moest daar­door de strijd sta­ken. “Mijn ra­ce was ge­lijk aan die van Marc, maar ik had er al­le ver­trou­wen in dat ik hem kon pak­ken. Toen ik zag dat Marc ge­crasht was, heb ik de laat­ste tien ron­den niet meer ge­pusht”, ver­klaar­de de cou­reur die vol­gen­de week weer in ac­tie komt in Ma­lei­sië en in Se­pang in 31ste ge­boor­te­dag zal vie­ren.

Na het uit­val­len van de we­reld­kam­pi­oen had Crut­chlow op het cir­cuit van Phil­lip Is­land waar het ein­de­lijk droog was maar wel koud (12 gra­den Cel­si­us), van nie­mand meer iets te duch­ten. Ya­ma­ha-cou­reur Va­len­ti­no Ros­si reed wel­is­waar van­af de vijf­tien­de plaats een fraaie in­haal­ra­ce, maar bleef op af­stand ste­ken op de twee­de plaats. De Ita­li­aan die de zach­te voor­band had ge­sto­ken waar Crut­chlow voor de har­de voor­band had ge­ko­zen (bei­den me­di­um ach­ter­band), maak­te even een rem­fout­je maar het kost­te hem geen plek.

Ach­ter ‘Va­le’ stre­den de Su­zu­ki-cou­reurs Aleix Espar­garó en Ma­ve­rick Vi­ña­les in fraaie du­els met Du­ca­ti-cou­reur And­rea Do­vi­zi­o­so om de laat­ste po­di­um­plaats. Die ging in de slot­fa­se naar de 21-ja­ri­ge Vi­ña­les die zijn vier­de po­di­um van het sei­zoen pak­te, na­dat zijn team­ge­noot in de­zelf­de bocht was ge­crasht waar ook Mar­quez uit­viel. De ont­troon­de we­reld­kam­pi­oen Jor­ge Lo­ren­zo voel­de zich on­der de kou­de om­stan­dig­he­den niet thuis en reed on­op­val­lend naar de zes­de plek, ko­mend van­af P12.

(De Te­le­graaf)

De hef­ti­ge crash van Marc Mar­quez. (Fo­to:De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.