Se­vil­la brengt At­lé­ti­co eer­ste com­pe­ti­tie­ne­der­laag toe

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Se­vil­la, de Eu­ro­pa Le­a­gue-win­naar was in het ei­gen Ramón Sán­chez Pi­z­juán met 1-0 te sterk voor At­lé­ti­co Ma­drid, dat zo­doen­de de eer­ste com­pe­ti­tie­ne­der­laag van het sei­zoen leed en op plaats drie blijft ste­ken.

Se­vil­la en At­lé­ti­co be­gon­nen agres­sief aan de wed­strijd en Ke­vin Ga­mei­ro dwong Ser­gio Ri­co al vroeg tot een red­ding met zijn voe­ten. Los Ro­ji­blan­cos pro­beer­den de be­zoe­kers daar­na uit de tent te lok­ken, maar de man­nen van Diego Si­me­o­ne ble­ven ge­groe­peerd spe­len. On­danks dat het bal­be­zit voor­al voor de thuis­ploeg was, kwam de eer­ste gro­te kans van de eer­ste helft op naam van At­lé­ti­co, toen Án­gel Cor­rea wat ruim­te voor zich­zelf cre­ëer­de en net naast schoot.

Wat Se­vil­la in de eer­ste 45 mi­nu­ten niet luk­te, kan­sen cre­ë­ren, ging in de eer­ste tien mi­nu­ten van de twee­de helft van een lei­en dak­je. Sa­mir Nas­ri zet­te een aan­val op en was na een rap­pe com­bi­na­tie ook het eind­sta­ti­on. Hij zag zijn schot van­af de rand van de zes­tien ech­ter op de paal be­lan­den. De thuis­ploeg hield de druk op de ke­tel en Vi­to­lo dwong Jan Oblak tot een goe­de red­ding. Si­me­o­ne greep daar­na in en met het in­bren­gen van Tia­go Men­des kre­gen los Col­cho­ne­ros weer wat meer grip op de wed­strijd. Ko­ke los­te een schot op doel, maar zag zijn in­zet ge­blokt wor­den, waar­na An­toi­ne Griez­mann in bui­ten­spel­po­si­tie uit een om­haal de bal net over de lat knal­de. On­danks de­ze goe­de fa­se van At­lé­ti­co was het toch de thuis­ploeg die op voor­sprong kwam: Ste­ven N’Zon­zi kreeg net een beet­je ruim­te in het straf­schop­ge­bied en schoot de bal ach­ter Oblak. De be­zoe­kers kwa­men niet meer langs­zij en slo­ten de wed­strijd ook nog eens met tien man af: Ko­ke moest door zijn twee­de geel voor­tij­dig gaan dou­chen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.