Veel be­lang­stel­ling voor eer­ste pos­ter

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Van­af film­lief­heb­bers de film Baahuba­li: The Be­gin­ning in het jaar 2015 za­gen, wach­ten ze vol span­ning op het ver­volg. Hoe­wel, ge­pland is dat het twee­de deel van de film­reeks op 28 april 2017 uit­ge­bracht zal wor­den, heb­ben de ma­kers voor meer span­ning ge­zorgd. De eer­ste pos­ter van Baahuba­li 2: The Con­clu­si­on werd een tijd­je ge­le­den op het MAMI Film Fes­ti­val ont­huld. Op de eer­ste pos­ter zien we de Zuid-In­di­a­se ac­teur Prab­has, die de rol van Baahuba­li speelt. Hij ziet er ra­zend uit. De re­gis­seur van de film, SS Ra­ja­mou­li ge­bruik­te de mi­cro-blog­ging web­si­te Twit­ter en schreef dat, elk ver­haal één be­lang­rijk mo­ment heeft, dat de he­le plot om­schrijft. “Hier pre­sen­teer ik u: MAHENDRA BAAHUBA­LI ar­ri­veert. # Baahuba­li2FirstLook. #wk­kb - ra­ja­mou­li ss. Eerst Baahuba­li, het hart van #Baahuba­li het be­gin. Wat nu volgt is, hoe hij het Ma­hish­ma­ti Ko­nink­rijk over­wint met zijn on­ge­brei­del­de kracht # Baahuba­li2 de con­clu­sie”, post­te de film­ma­ker. Baahuba­li: The Be­gin­ning ein­dig­de bij een mys­te­ri­eu­se no­ti­tie. De dood van Baahu­a­bli door zijn ver­trou­we­ling Kat­tap­pa gaf film­lief­heb­bers sla­pe­lo­ze nach­ten. Dus een me­de­de­ling over het ver­volg heeft hen ze­ker ge­luk­kig ge­maakt. Na­dat de pos­ter vrij­ge­ge­ven werd, heb­ben ve­len hun lief­de er­voor via Twit­ter ge­uit. Het team van Baahuba­li bracht de fas­ci­ne­ren­de pos­ter ook uit op een ‘vir­tu­al re­a­li­ty spin-off’ film­set. Op het film­fes­ti­val, kreeg hij een staan­de ova­tie. En waar­om? Im­mers, het eer­ste deel zag er be­ter uit dan en­ke­le Hol­ly­wood­films, qua vi­su­als. (in­di­at­vnews.com/fo­to: pres­sks. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.