Schei­den op z’n Rus­sisch: rech­ter laat muur in vil­la bou­wen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Om een vecht­schei­ding op te los­sen, liet een Rus­si­sche rech­ter on­langs een ste­nen muur plaat­sen in de vil­la van een kop­pel dat uit el­kaar wil­de gaan. Het liep ech­ter an­ders dan ge­dacht. “Hij zag ook dat de trap aan de kant van mijn man zat, maar deel­de me mee dat ik dan ge­woon zelf een trap moest bou­wen.” Mar­ga­ri­ta Ts­vit­nen­ko (45) en haar voor­ma­li­ge echt­ge­noot Ser­gej (52) wa­ren een tijd­lang ver­wik­keld in een vecht­schei­ding. De Rus­si­sche recht­bank zag nog maar één op­los­sing om zo­wel man als vrouw te­vre­den te stel­len: een ste­nen muur in hun ri­an­te vil­la. Spij­tig ge­noeg voor Mar­ga­ri­ta staat de trap in het ge­deel­te van Ser­gej en kan ze haar slaap­ka­mer op de eer­ste ver­die­ping nu niet meer be­rei­ken. De vrouw zet­te het he­le ver­haal op so­ci­a­le me­dia na­dat haar vrien­din op­ge­slo­ten kwam te zit­ten op de eer­ste ver­die­ping door het ont­bre­ken van de trap. Zij moest door de hulp­dien­sten be­vrijd wor­den. “Een ge­rech­te­lijk ex­pert kwam ons huis op­me­ten en ver­deel­de ver­vol­gens de ka­mers”, ver­tel­de Mar­ga­ri­ta. “Hij zag ook dat de trap aan de kant van mijn man zat, maar deel­de me mee dat ik dan ge­woon zelf een trap moest bou­wen. Ik vroeg ver­vol­gens uit­stel van de recht­bank tot 7 maart 2017 om die trap bou­wen, maar mijn ex-man bouw­de on­mid­del­lijk de ste­nen muur.” “Toen ik een ge­rech­te­lijk amb­te­naar het uit­stel toon­de, wuif­de hij het weg”, ver­volg­de Mar­ga­ri­ta. “Hij zei me dat mijn ex-man het recht had te doen wat hij wil­de in zijn helft van het huis.” Wie met het klein­ste ka­mer­tje aan de haal is ge­gaan, is niet be­kend.

(AD/Fo­to:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.