Jon­ge­da­me be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 22-ja­ri­ge jon­ge­da­me is op de hoek van de Fre­de­rik Der­by- en Dr Sop­hie Red­mond­straat be­roofd. Ze heeft aan­gif­te ge­daan bij de po­li­tie. Het slacht­of­fer zat in haar au­to met haar mo­bie­le te­le­foon in haar hand. Een ro­ver greep op een on­be­waakt mo­ment naar het toe­stel van het slacht­of­fer, maar het ge­luk­te hem niet om het buit te ma­ken. Ver­vol­gens ruk­te hij een zwar­te tas in­hou­den­de een rij­be­wijs, iden­ti­teits­kaart en een pin­pas van de jon­ge­da­me weg. De da­der was on­ge­wa­pend en had kor­te vlecht­jes. Na de daad ren­de hij via de Fre­de­rik Der­by­s­traat naar de rich­ting van de Bu­ren­straat. Het slacht­of­fer heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. De po­li­tie is be­zig de ro­ver op te spo­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.